Den nye Viken fylkeskommune – Hvorfor og hvordan?

Senior Norge Østfold avholdt temamøte i Gleng kulturhus i Sarpsborg onsdag den 6. februar. Det var gledelig mange som hadde våget veien til oss på isglatte veier! Temaet denne gang var Viken fylkeskommune. Vi hadde invitert fylkesordfører Ole Haabeth til å kaste lys over denne saken som har fått adskillig oppmerksomhet. Det har vært meget som synes uforståelig for folk flest. Ole Haabeth har som fylkesordfører i Østfold hatt en sentral rolle i etableringen av den nye fylkeskommunen. Således har han førstehåndskjennskap til prosessen.

Fylkesordføreren redegjorde for bakgrunnen for opprettelse av den nye fylkeskommunen og presenterte sentrale fakta og forutsetninger.

Stortinget vedtok i 2017 en regionreform. Vedtaket innebærer at det i løpet av 2020 skal være 11 fylker i landet, Oslo medregnet. For oss innebærer reformen at Østfold blir en del av Viken fylkeskommune. Den vil bestå av Østfold, Akershus og Buskerud. En enhet som vil telle 1,2 millioner innbyggere. Den vil strekke seg fra Halden i øst til Hallingskarvet i vest!

Ideen bak reformen er at vi skal få en fylkesinndeling med større enheter for å være bedre rustet til å møte de samfunnsutfordringer vi står overfor.

Etter fylkesordførerens foredrag var det åpent for spørsmål og svar. Innleggene fra salen røpet en gjennomgående kritisk holdning til reformen.

 • Det er vanskelig å forstå hvordan myndighetene kan iverksette en fylkesreform før reformen med kommunesammenslutninger er gjennomført og fordøyd! Dette virker uklokt og oppleves som utidig hastverk.
 • Informasjonen om etablering av de nye fylkeskommune har vært mangelfull og upresis. Skal folk kunne være engasjert, så må de være informert!
 • Folk opplever at den nye reformen er tredd ned over hodene på dem. Det er vanskelig å se at det har vært noen demokratisk prosess i forkant av beslutningen.
 • Tvangsekteskap er noe vi er imot, men dette minner om akkurat det!
 • Det skal så langt ikke være klart hvilke oppgaver som skal tillegges de nye fylkeskommunene. På hvilket grunnlag man da skal kunne omtale forbedringspotensialer er oss en gåte!
 • Det offentlige viser gang på gang en ukritisk tro på stordrift og stordriftsfordeler. På den annen side er det liten eller ingen oppmerksomhet på at det også finnes stordriftsulemper. Stordrift er noe av de vanskeligste man kan begi seg inn på.
 • Myndighetene ser for seg enheter som er «store og sterke», men risikoen for at det i stedet blir «kolosser på leirføtter», store og ineffektive byråkratier, er til stede.
 • Det vi ikke har sett noen bevis på er hvorfor og hvordan de nye fylkeskommunene skal yte bedre service og til en kost som i alle fall ikke er høyere enn den vi har i dag.
 • Administrasjonsbygget til den nye fylkeskommunen skal bli liggende i Sandvika i Bærum, et område med landets høyeste tomtepriser. Som antatt pris for tomt og bygg er nevnt astronomiske 1 milliard kroner! Senterpartiet forsøker å få utsatt avgjørelsen!
 • Hva er kostnadsrammen for hele prosjektet?
 • Det som er urovekkende at det synes som de ansvarlige for dette prosjektet, ikke har full oversikt prosjektet og alle konsekvensene og at de heller ikke har nødvendig styring.

Beslutningen om Viken fylkeskommune er tatt. Vi kan like det eller ikke, men må leve med beslutningen og gjøre det beste ut av det. Vi er østfoldinger – vikinger blir vi aldri!

Data-hjelpen v/ Terje Lloyd Andersen demonstrerte på skjerm hvor enkelt nettbrett er. Han tilbyr hjelp til de som vil komme i gang og til de som er «på», men ønsker seg videre. Ring Terje tlf 922 87 090.

Vi ønsker velkommen til vårt årsmøte den 6. mars!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter