Det er ikke lov å nekte betaling med kontanter!

Så enkelt kan det sies, og det er omtrent så enkelt det sies i lovteksten. Ifølge sentralbanklovens paragraf 14 er sedler og mynter tvungent betalingsmiddel.

I finanslovens paragraf 38, tredje ledd heter det at «en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren».

Dette skulle være entydig og forståelig for alle. Like fullt er det offentlige og private virksomheter, herunder banker og finansinstitusjoner som praktiserer hel eller delvis nekt til å ta imot kontanter som betaling. Altså klart i strid med loven!

Det som er nærmest ufattelig, er at loven ikke følges av noen sanksjonsmuligheter og at det ikke er noe offentlig organ som er gitt tilsynsansvar! Da er det gitt enhver å innføre digitale betalingsløsninger til erstatning for kontantoppgjør, uten at de risikerer noe som helst!

Bakgrunnen er at digitale løsninger er langt mer effektive og billigere enn oppgjør med kontanter. Det kom som et sjokk på mange da statsminister Solberg slo fast at den lovpålagte plikten til å motta kontanter skal fjernes innen år 2020 for at Norge skal bli et kontantløst samfunn innen 2030. Imidlertid snudde Høyre og da er det flertall på Stortinget som sikrer retten til å betale med kontanter.

ABC-nyheter har i flere innlegg belyst problemstillinger relatert til snikinnføring av digitale betalingsformer som eneste betalingsform. Det er bemerkelsesverdig at ikke de politiske partier har engasjert seg sterkere. Det kan vel ha sammenheng at det er meget sterke motkrefter som ønsker å fungere kontantfritt, og spørsmålet er neppe noen valgvinner! At media heller ikke bruker meget trykksverte på dette, kan skyldes at de ikke har noe nært forhold til de 400.000 ikke-digitale i Norge som ser seg mest tjent på å beholde kontantene.

Tilgjengeligheten til kontanter blir begrenset ved at bankene legger ned filialer og trekker tilbake minibanker.

Legeforeningen har meddelt sine kollegaer rundt omkring i landet at de ikke kan nekte betaling med kontanter Nå kan man igjen får betalt med kontanter i sentralsykehuset på Kalnes. Elkjøp har gått tilbake til å ta oppgjør i kontanter. Men det gjør de ikke ved Norges største sykehus, Oslo Universitetssykehus – om du ikke skulle finne frem til regnskapskontoret.

Det ser ut som om finansnæringen begynner å forstå det. Talsmenn for næringen sier nå at «de ikke vil forsere digitaliseringen!». Samtidig har Sentralbanksjefen anmodet justisdepartementet om å gå gjennom lovverket og gjøre de endringer som måtte være nødvendig for å sikre kontanter som betalingsmiddel.

Det siste er at finansdepartementet gir bankene et ultimatum. De må innen utgangen av 2019 etablere hensiktsmessige løsninger som sikrer alle bankkunder tilfredsstillende kontanttilbud. Riset bak speilet er at om bankene ikke imøtekommer finansdepartements krav, vil bankenes forpliktelser bli definert og presisert i lov eller forskrifter.

Vi er spente på fortsettelsen, først og fremst i hvilken grad myndighetene vil få tettet mulige «smutthull» i lovverket og få ryddet opp i de virksomheter hvor kontantnekt er snikinnført.

  1. mai 2019

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter