Dyrt å dø i velferdsnorge!

Det er TV 2 som kaster lys på prisene for begravelse, som kan komme som et sjokk på uforberedte pårørende. De beskriver en sak fra Trondheim som først ble omtalt i Adresseavisa.

En pårørende mistet begge foreldrene i løpet av et år. Hun reagerer sterkt på summen man må ut med for å begrave sine nærmeste. Prisen for begravelsen av hennes mor alene kom på kr. 75.000,- selv om hun mener å ha forsøkt å holde kostnadene nede.

Gjennomsnittsprisen for en begravelse ligger et sted mellom kr. 30.000 og 40.000! Dette synes å være mange penger, særlig hvis man ikke har vært forberedt på hva en begravelse koster.

Det kan være et dilemma for de pårørende om du skal spare penger på begravelsen eller gi sine kjære en verdig begravelse.

Begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon sier at ingen skal behøve å få et sjokk når regningen for gravferden mottas.

– Alle byråer er pålagt å snakke økonomi med de pårørende, og kundene skal føle seg trygge på at de ikke bruker mer penger enn det de er komfortable med.

Frem til 2003 ble alle gitt en gravferdsstøtte på kr. 4000,-. Etter den tid er det innført behovsprøving. Det kan gis inntil kr.22.000 i gravferdsstøtte, men dette forutsetter at den avdøde ikke etterlater seg verdier i boet som tilsvarer denne summen.

Dette innebærer at det er de færreste som er berettiget til gravferdsstøtte.

Det er som regel dekning for gravferdsutgiftene i boene, og myndighetene er godt fornøyd med hvordan dette fungerer. De har ingen intensjoner om å innføre en generell, ikke- behovsprøvet gravferdsstøtte igjen.

Da får man heller se på gravferdens innhold og begravelsesbyråenes prissetting. Og så har det vel noe med konkurranse mellom begravelsesbyråene å gjøre.

Uansett – det er dyrt å dø i velferdsnorge.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter