Eldrerådene 2019 – ja vi trenger flere kandidater!

Leserinnlegg v/Axel Wannag, Senior Norge Asker

Valgene til eldrerådene 2019 skal skje etter den nye kommuneloven som trer i kraft ved kommunevalgene september 2019. De nye reglene ved valg er noe forskjellige fra de gamle reglene i eldrerådslova. Den nye lovteksten kan lastes ned via Kommunal- og moderniseringsdepartementes nettside.

Like viktig er det å se på høringsutkastet til forslag om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom som ble lagt ut 19.12 2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her beskriver departementet hvordan valget skal foregå. På side 14 nederst kommer et nytt begrep «organisasjoner for eldre» som kan omfatte «pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre». Poenget for oss er at kommunen har plikt til å «kontakte organisasjonene slik at de mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget til rådet skal gjennomføres.»

Problemet med dette slik vi ser det i Asker er at kommunen ikke har noen kriterier for hvilke organisasjoner det vil ha med i eldrerådet, enn si oversikt over hvilke slike organisasjoner som finnes i kommunen og derved skal inviteres til å sende inn kandidater.

Vi i Asker har derfor funnet det riktig å ta kontakt med politisk ledelse for å få avklart forholdet rundt det uklare om hvilke organisasjoner som er kvalifisert til å sende inn kandidatnavn. Vi må også hevde overfor kommunen at intensjonen med eldrerådet er i forskriftens § 1. «legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre» s. 12 – og «eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen».

Vi tror at alle avdelinger av Senior Norge bør gjøre det samme overfor sine politikere i kommunene. Forskriften gir kommunestyret rett til å velg det eldrerådet det vil fra kandidatene, men det er eldrerådet selv som velger sin egen formann og indre arbeidsform.

Alt er ikke bare bra med den nye loven og forskriften. Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef for kultur og livskraft i Øvre Eiker skriver om dette i Aftenposten 31.12.2018. . Forhold som vi trenger å være oppmerksom på og som vi kanskje kan klare å modifisere i fornuftig samarbeid med kommunen våre.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter