Eldrerådet i Fredrikstad- vi er med!

Vi ser det som en oppgave å bidra til bedre synliggjøring av de kommunale eldrerådene i Østfold og deres virksomheter. For å få bedre kontakt med eldrerådene har vi meldt inn kandidater fra Senior Norge Østfold til kommunene. Det ser ut til at vi i perioden 2019 – 2023 kan bli representert i 7 av 12 kommuner. Det blir en betydelig fremgang i forhold til den nå avsluttede periode hvor vi bare hadde inne varamann i et av rådene.

Adolf Jørgen OlsenI Fredrikstad har vi fått inn Adolf Jørgen Olsen som vår representant. Han deltok i sitt første møte i Eldrerådet mandag den 12. desember. Vi takker for den hyggelige mottagelsen Adolf fikk. Vi forstår av møteprotokollen at det blir meget nytt å sette seg inn i for Adolf. Regner med at han får den tid han trenger.

Av protokollen ser vi at ordfører Jon Ivar Nygård deltok og at Eldrerådets ansvar, oppgaver og myndighet ble gjennomgått. Ordførerens deltagelse tydeliggjør den betydning kommunen tillegger på Eldrerådet.

Eldrerådet skal forelegges saker som kan ha betydning for de eldre slik at de kan gi relevante råd til kommunens administrasjon. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Så vil vi få gratulere Per Edvardsen og Sissel Been – Larsen med valgene som henholdsvis leder og nestleder. Deres rutine og erfaring kan komme godt med. Vi ønsker dem lykke til!

Vi er meget godt fornøyd med at vi nå er representert i Eldrerådet i Fredrikstad. Med dette regner vi med at vi skal kunne få bedre innsikt i og forståelse for rådets arbeid og at vi etter hvert også kan komme med konstruktive innspill.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter