Fastlegeordningen nok en gang!

Fastlegeordningen er noe av det beste som har hendt norsk helsevesen. Folk er i alminnelighet meget godt fornøyd med ordningen. Men det er en ordning som knirker i sammenføyningen og som er under sterkt press. Vi har tidligere skrevet om dette i SENIORAVISA. Vi ser i nrk.no nyheter den 4. september at det nå omsider er gjennomført en evaluering av fastlegeordningen. Undersøkelsen er gjennomført av selskapene Ey og Vista Analyse.

Undersøkelsen inneholder egentlig ikke så mange overraskelser, men bekrefter tidligere oppfatninger. Uansett, alarmklokkene ringer.

Det er to indikatorer vi vil fremheve som er kritiske. Det første at hele 10% av fastlegene ønsker å slutte. Det andre at kun 9% av dagens legestudenter ønsker å bli fastlege!

Da blir det naturlig å spørre hvorfor det er slik.

Legene hevder at arbeidsbelastningen er alt for stor og at dette kan gå ut over pasientene og deres egen livskvalitet. Dette oppgir fastlegene som grunn til at de ønsker å slutte. Arbeidsbelastningen blir for stor av to grunner. Det ene er at fastlegene stadig blir tillagt nye administrative oppgaver. Den andre er åpenbar. Det er for få fastleger!

Fastlegenes situasjon er godt synbar. Yrket fremstår som mindre attraktivt, og er nok det som gjør at studentene ikke ønsker å blir fastleger.

Det er vel dette vi kaller en ond sirkel.

 

Vi trenger flere fastleger til å dele på oppgavene samtidig som vi må få flere fastleger til å bli i yrket. Forutsetningene for å få til dette og få flere studenter til å søke seg til yrket, er at fastlegenes arbeidssituasjon og arbeidsforhold forbedres.

Yrket må fremstå som attraktivt og kunne konkurrere med andre yrkesvalg.

 

Undersøkelsen bekrefter for øvrig at folk flest godt fornøyd med fastlegeordningen. Pasientene er særlig godt fornøyd med fastlegens evne til å gjøre seg forstått og at de tar pasienten på alvor.

Pasientene er ikke like godt fornøyd med tilgjengeligheten. Det kan ta for lang tid å få time.

Den norske legeforening opplever rapporten som dyster lesning, men at den stort sett bekrefter forhold som allerede har vært godt kjent i lenger tid! De opplever likevel at fastlegeordningen har vært en suksess.

Helseminister Bent Høie gir uttrykk for at han forstår situasjonen og at han er bekymret. Nå gjenstår å se om han evner å ta de riktige grepene og få endret fastlegenes arbeidssituasjon!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter