Fleip eller fakta: Fiskeboller julaften!

Historien har gått igjen i flere media i den siste tiden. Det er faktisk ikke fleip, men et sørgelig faktum. Pleietrengende, hjemmeboende eldre i Andøy kommune fikk servert fiskeboller julaften. Vi vet ikke om julematen smakte!

Dette kan være et uheldig enkelttilfelle, men det minner oss på at på langt nær alt er på stell i helse- og eldreomsorgen i Norge. Det ble for alvor satt lys på de eldres kosthold for et par år siden. En undersøkelse viste at så meget som 60% av beboerne i institusjoner var underernært.  Samtidig viste en annen undersøkelse at 80% av kommunepolitikerne i Norge ikke er opptatt av god matomsorg for de eldre. Det gjør det ikke akkurat enkelt for de som arbeider for å forbedre tilbudene til de eldre.

Disse undersøkelsene har vært en vekker, og mange kommuner har skjerpet seg og forbedret sine kosttilbud til de eldre. Samtidig ser det ut som om prosessen går langsomt, og det er mange som fortsatt har en vei å gå.

I mange kommuner har man tenkt effektiv produksjon og kostnader og søkt å finne løsninger med sentralkjøkken som leverer ferdigprodusert mat til kommunens institusjoner. Vi tillater oss å tro at dette ikke gir fullgod kvalitet på det som tilbys de eldre. Det må i alle fall være vanskelig å presentere maten på en appetittvekkende måte.

Det er vanlig å spørre brukerne før man lanserer et nytt produkt. Kommunene skulle spørre de eldre om de foretrekker vakumpakket, oppvarmet mat fra sentralkjøkken eller om de foretrekke mat produsert og levert fra institusjonens eget kjøkken. Vi har ikke kjennskap til kommuner som har stilt dette spørsmålet til sine «kunder». De føles kanskje ikke nødvendig!

Det er en tankevekker at fangene i Halden fengsel får bedre mat enn det de eldre får i kommunens institusjoner! Tas ikke de eldre på alvor?

Det er de som viser at det går an å produsere mat i institusjonens eget kjøkken til fullgod kvalitet og til konkurransedyktig pris!

I et hvert hjem er det et kjøkken. Slik skulle det vel også være på et sykehjem. Det er om å gjøre at beboerne føler seg hjemme og opplever at de har et nærværende kjøkken. En tilsynslege sa i forbindelse med middagstilberedningen: Steng alle ventilene – her skal det lukte mat slik det gjør hjemme! Legen hadde tydeligvis forstått noe som har gått i glemmeboken for andre.

Et annet forhold som er kommet i fokus, er tidene for måltider på institusjonene. Hovedmåltidet serveres midt på dagen til tross for at beboerne er vant til å få dette servert senere på dagen. Det ser ut til at tiden for hovedmåltidet har vært bestemt mer ut fra personalets skiftplaner, enn ut fra det beboerne er vant til fra tidligere.

Vi vet at det er de som har tatt tak i dette, men her er det nok fortsatt en lang vei å gå!

Det er god grunn til å følge med. Produksjon og levering av mat skulle etter vår mening skje i institusjonenes egne kjøkken og tidene for matservering skulle tilpasses det beboerne er vant til hjemmefra! Vi får se hva som skjer etter hvert!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter