Flott sesongavslutning på Gleng!

SENIOR NORGE Østfold har hatt en fin høstsesong. Vi har hatt et møte i Moss og 3 i Sarpsborg. Det har vært et meget godt besøk på alle møtene. Vi tolker det dithen at vi har truffet godt både med temaer og foredragsholdere. I løpet av året har vi arrangert i alt 10 temamøter, et i Fredrikstad, et i Moss og åtte i Sarpsborg.

Vårt sesongavslutningsmøte på Gleng i Sarpsborg den 4. desember skulle først og fremst dreie seg om info om foreningens viktigste utfordringer og aktuelle arbeidsoppgaver. Og så skulle vi ha skikkelig underholdning og hygge oss sammen. Fullsatt sal!

Vår rolle er å være vaktbikkje og følge opp viktige saker som gjelder de eldre. Vi skal kjempe for deres interesser og følge opp at de eldre ikke blir diskriminert på noen måte. Det siste er spesielt viktig. Vi er i dag ca. 850.000 pensjonister. Disse er nesten ikke representert i besluttende organer, som kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. Det er nesten alltid «andre» som tar beslutninger på pensjonistenes vegne. God grunn til å følge med!

Vår metode er å arbeide med informasjon og påvirkning av de som beslutter. Media er våre temamøter, vår ukeavis SENIORAVISA og lokalavisene. SENIORAVISA har etter hvert blitt vårt viktigste medium – alltid aktuelt stoff, nær 60.000 besøk inneværende år. Vi når langt utenfor vår egen medlemsmasse og langt utenfor Østfold!

Området helse og omsorg vil alltid være en hovedsak for oss. Vi er bekymret for utviklingen av sykehjemskapasitet og sykepleiekapasitet. Kommunene kjemper allerede med ryggen mot veggen og vi er ikke trygge på hva som skjer når det om kort tid blir mange eldre å ta seg av.

Det begås mange feil i sykehjemmene, og vi etterlyser sertifiserbar kvalitetssikring. Mat på sykehjemmene er i fokus. Vi vil ha kjøkkenet tilbake til sykehjemmene og hovedmåltidet servert til vanlig middagstid – kl 1600 – 1700. Det er det beboerne er vant til fra før!

Så har vi etablert en egen legespalte i SENIORAVISA.

Digitaliseringen av det norske samfunn foregår med stor hastighet. Vår oppgave er å  følge opp at de eldre som ikke har digital kompetanse blir tilbudt tilfredsstillende analoge løsninger. Etter hva vi kan se, er det ca. 40% av de mellom 60 år og over som ikke har digital kompetanse, av de over 80 år er det 70%. Myndighetene har trodd dette skulle la seg løse i løpet av noen få år. Vi er rimelig sikre på at det vil ta minst 30 år!

De kommunale eldrerådene er fortsatt en nyskapning som vel enda ikke har funnet sin form. Vi ser det som en mulighet å kunne øve politisk innflytelse gjennom eldrerådene, og arbeider for å få de bedre kjent. I første omgang legger vi ut info i SENIORAVIS om eldrerådene i Øsfold sin sammensetning, slik at folk kan se hvem som representerer dem.

Underholdningen denne gang sørget Øistein Darum og hans orkester for. Det ble en flott konsert. Den bestod av to deler – dem første «Evert Taubes beste» og den andre kjente julesanger. Øistein Darum flettet inn Evert Taube sin livshistorie mellom de enkelte sangene. Han var kunstner, forfatter, sjømann, eventyrer og en venn av vårt kjære Bohuslän.

La oss også nevne Tor Vister sine historier – han «prækær» som en ekte østfolding!

Hvis vi skal dømme etter stemningen i salen og kommentarer fra publikum, så var dette et meget vellykket møte.

Neste møte blir rett over nyttår. Onsdag den 8. januar møtes vi igjen på Gleng i Sarpsborg!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter