Fornye førerkortet – Vegvesenet klargjør!

Vi la den 30 oktober ut en informasjon om fornyelse av førerkort. Vi trodde vårt innlegg skulle være klargjørende, slik at våre lesere skulle vite hva de har å forholde seg til. Men vi har i ettertid fått flere henvendelser fra lesere som påpeker at det også er publisert annen info om dette temaet, og at ikke alt er overensstemmende.

Da fant vi ut at vi fikk gjøre en henvendelse til Vegvesenet. Vi gjengir deres fyllestgjørende svar i det følgende. Det er enkelt og greit skrevet, og burde kunne rydde unna tvil og misforståelser.

Førerkort må fornyes med helseattest før fylte 80 år

Ønsker du å kjøre bil etter fylte 80 år, må du fornye førerkortet med en godkjent helseattest.

Helseattesten får du hos legen din.

Dersom legen mener at du kan få vanlig gyldighet, vil helseattesten utstedes for tre år.

Gyldigheten på førerkortet settes da til tre år fra helseattestens utstedt dato.

Mener legen at det er noe med helsen din som gjør at gyldigheten bør begrenses, opplyses det om det på helseattesten, og førerkortet blir gyldig tilsvarende.

Du kan fornye førerkortet før du fyller 80 år, men husk at gyldigheten blir satt fra helseattestens utstedt dato.

 

Tidligere måtte man fornye før fylte 75 år

Før 19. juni 2019 måtte man fornye førerkortet før fylte 75 år, og mange har fornyet med helseattest i forbindelse med dette.

Hvis du er i denne gruppen, og du ved fornyelse fikk vanlig gyldighet på tre år – og du fortsatt er under 80 år, kan du fornye førerkortet frem til dagen før 80-årsdagen uten å levere ny helseattest.
Var det derimot noe med helsen din som gjorde at du fikk kortere gyldighet enn tre år, må du levere ny helseattest ved fornyelse nå, selv om du er under 80 år.

 

Førerkort utstedt til 100-årsdagen eller dagen før 75-årsdagen

Tidligere ble førerkort utstedt med gyldighet til 100-årsdagen, men fra 19. januar 2013 er førerkort utstedt med maksimalt 15 års gyldighet.

Alle som hadde fylt 60 år ved utstedelsen av førerkortet fra og med 19. januar 2013, og som ikke fikk begrenset gyldighet på grunn av helseattest, har førerkort med gyldighet til dagen før 75-årsdagen.

Er du i denne gruppen, og er under 80 år, kan du fornye førerkortet uten helseattest og få gyldighet til dagen før 80-årsdagen.

Informasjon finnes på vår nettside https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/fornye-forerkort/fornye-forerkort-etter-fylte-80-ar

Her finner du også informasjon om hvordan man fornyer førerkortet på trafikkstasjonen og på nett.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter