Forstår ikke justisministeren trusselen?

Debatten omring betalingsmetoder og snikinnføring av kontantnekt har gitt mange grunner til ettertanke. Det er åpenbart at nye, digitale betalingsmuligheter vil tvinge frem endringer i finanslovens bestemmelser om kontanter som «tvungent» betalingsmidler.
  • Statsministeren gir uttrykk for at hun ser for seg et kontantfritt Norge i løpet av få år.
  • Sentralbanksjefen vil sikre kontantenes posisjon som betalingsmiddel
  • Justisministeren er høyst uklar og toner ikke flagg!

Bestemmelsene i Finansloven om kontanter som «tvungent» betalingsmidler, er skrevet i klart og tydelig norsk. Entydig trodde vi. Det gjelder hvis man ser på disse bestemmelsene isolert.

Men det er så at det kan finnes bestemmelser andre steder i vårt lovverk som kan sette finanslovens bestemmelser til side.

Til vår store forundring er det ingen sanksjoner forbundet med brudd på loven, og det er ingen som er tildelt et klart ansvar for å håndheve loven.

Digitale betalingsformer vil kunne være mindre ressurskrevende enn betaling med kontanter.

En rekke bedrifter og etater har innført kontantnekt på tross av bestemmelsene i finansloven. Dette har de kunnet gjøre i viten om at det ikke er noen myndighet som håndhever loven og at det ikke finnes sanksjonsmuligheter.

Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Sentralbanksjefen har hevet sine stemmer, men dessverre uten synlige resultater så langt. Andre synes å være mer opptatt av å finne lovbestemmelser som kan sette finanslovens bestemmelser om kontanter som «tvungent» betalingsmiddel til side enn muligheter til å håndheve loven.

Det må jo være slik at så lenge en lov ikke er ugyldiggjort av de lovgivende myndigheter, så gjelder loven og skal etterleves. Det er her justisministeren skulle ha satt foten i bakken og sagt at finansloven gjelder. At det en gang i fremtiden forventes endringer, skulle ikke gi noen frihet til å gjøre hva man vil!

Det bekymrer oss at kontantene som betalingsmiddel er truet. Men det at en gyldig lov ikke håndheves og at den som måtte ønske det kan gjøre som man vil uten å risikere sanksjoner, bekymrer oss meget mer.

 

Det norske samfunn er avhengig av å ha et lovverk som folk forstår, er lojale mot og innretter seg etter. Den lovløshet som er avslørt omkring finanslovens bestemmelser om kontanter som «tvungent» betalingsmidler, truer respekten og lojaliteten folk har overfor vårt lovverk – respekt og lojalitet vi er så avhengige av.

Det forbauser oss stort at dette poenget knapt er synlig i debatten. Her ville vi trodd at skarpskodde jurister ville ha sterke meninger og at de hadde gitt uttrykk for disse. Enda mer forbauset blir vi over justisministeren. Har han overhode forstått den trusselen vi står overfor – tap av respekt og lojalitet overfor vårt lovverk.

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter