Fylkeskommunen Viken – hvorfor og hvordan?

Blir østfoldingene vikinger nå?

SENIOR NORGE Østfold inviterer til åpent møte i Glenghuset i Sarpsborg, onsdag 6. februar kl. 1200 – 1400. Fylkesordfører Ole Haabeth vil redegjøre for den nye fylkeskommunereformen. Hva er ideen bak reformen hva er status, og spesielt det som gjelder vår nye fylkeskommune, Viken.

Dette er en reform som folk opplever å ha fått kastet på seg uten varsel og uten å ha opplevd å ha fått delta i noen prosess. Den nye reformen kommer til og med før reformen med kommunesammenslutninger er gjennomført og fordøyd. Hvorfor slikt hastverk?

Informasjonen har vært begrenset og det er en rekke spørsmål som kommer opp. Fylkesordfører Ole Haabeth skulle være den rette til å besvare disse siden han har vært med på prosessen og er «insider».

  • Hva skal vi egentlig med dette forvaltningsnivået etter hvert som storkommunene kommer på plass?
  • Færre og større fylkeskommuner – hva er det av stordriftsfordeler og hva er det av stordriftsulemper?
  • «Store og sterke» – eller «kolosser på leirføtter»?
  • Får vi et tungrodd byråkrati med lange informasjons- og kommandolinjer?
  • Akershus er ikke så ille, men hvorfor skal vi tvangsgiftes med Buskerud?
  • Hvilke oppgaver skal den nye fylkeskommunen ha?
  • Finnes det påvisbare økonomiske gevinster?
  • Hvilke fordeler vil den nye fylkeskommunen ha for Østfoldingene?

Møtene våre begynner kl 1200, men vi ser at svært mange kommer tidligere enn dette. Dette gir mulighet for å slå av en prat med hverandre og for sosialt samvær. Vi skal prøve å ha kaffe og vafler klar fra kl 1100. For de som ønsker å komme tidlig – la dette være hyggetimen vår!

Etter hovedinnlegget blir det salg av lodd og trekning umiddelbart deretter. Kaffe/vafler kr. 20,-. Gratis inngangslodd!

Vel møtt på Gleng onsdag 6. februar kl. 1200 – 1400. Inviter gjerne venner og kjente. Dette blir garantert et spennende møte.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter