GOD JUNIMÅNED FOR SENIORAVISA!

Det er våre uttrykte mål at SENIORAVISA skal være et felles forum for seniorer og organisasjoner som arbeider for de eldres interesser i Østfold, og samtidig vil vi være best på seniorinformasjon! I hvilken grad vi lykkes, kan vi fortløpende lese av besøkstallene. Mange besøk er en bekreftelse på at vi har greid å produsere interessant stoff.

Besøkstallene for juni er til stor glede for redaksjonen. 5.808 besøk for juni, er ny måneds rekord. Samtidig hadde vi 3.051 besøk siste uke, ny ukerekord, og 970 besøk mandag den 24. juni er ny dagsrekord!

SENIORAVISA har etter hvert blitt vårt viktigste medium. Den gjør det mulig for oss regelmessig å komme ut til mange med informasjon om vår virksomhet. Vi når langt ut over vår egen medlemsmasse. SENIORAVISA gjør det mulig for oss å utøve vår «vaktbikkje-rolle». Vi sørger for at saker som vedrører de eldre får oppmerksomhet samtidig som vi påvirker de som styrer og steller og tar beslutninger som gjelder de eldre. Og så driver vi en opplysnings-virksomhet. Innimellom har vi også noen hverdagshistorier.

Vi er bevisst om at vi hele tiden må produsere stoff som er relevant og aktuelt. Så er vi opptatt av bredden i stoffet. Vi har derfor invitert gjesteskribenter til å sende leserinnlegg til oss som vi kan ta inn. Dette gjelder enkeltpersoner, foreninger, de kommunale eldreråd m.m.

Vi er godt fornøyd med den responsen vi har fått. Hittil har vi i alt hatt 27 skrivelystne som har sendt oss innlegg for SENIORAVISA. Noen har levert flere innlegg. Vi håper at vi etter hvert skal få enda flere gjesteskribenter. Vi har blant annet håp om at de kommunale eldrerådene finner at SENIORAVISA kan bli en nyttig informasjonskanal for dem.

Hver uke får vi nå en rapport fra SENIOR NORGE sentralt som gir informasjon om aktuelle saker de arbeider med. Dette gjør det mulig for medlemmene å følge med, være informert slik at de kan identifisere seg med foreningen.

Vi takker medlemmer og alle andre som viser interesse for vår virksomhet og følger oss i SENIORAVISA. Vi skal fortsette å produsere relevant og aktuelt stoff og utvikle vårt aviskonsept videre. Vi vil være best på seniorinformasjon og ikke noe annet medlemstidskrift skal slå oss på frekvens – vi kommer med ny utgave hver mandag kl. 0900!

I vår lille redaksjon skal vi også unne oss noen feriedager, men regner fortsatt med at våre mandagsutgaver kommer som vanlig!

Så vil vi ønske alle våre lesere en riktig god sommer!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter