Helse og velferd – nok utfordringer!

 

SENIOR NORGE Østfold avholdt åpent møte i Holmen Eldresenter, +huset, i Fredrikstad den 8. mai. Temaet denne gangen var «Helse og velferd» og utfordringer som kommunene står overfor. Utgangspunktet for dagens foredrag var situasjonen i Fredrikstad kommune.

Møtet ble åpnet med en kort orientering om foreningen. Vi har hatt en betydelig medlemsvekst og teller nå 840 medlemmer fordelt over hele Østfold. Vårt viktigste kommunikasjonsmiddel, SENIORAVISA som vi utgir på vår nettside, hadde foregående år hele 54.000 besøk. Vi har introdusert «Datahjelpen» som er en rådgivingstjeneste, gratis for våre medlemmer.

Vi hadde vært så heldige å få Wenche Halvorsen som foredragsholder. Hun er konstituert kommunaldirektør for Helse og Velferd i Fredrikstad. Derved er hun ansvarlig for en av de aller største virksomhetene i Fredrikstad. I alt er 4000 medarbeidere knyttet til tjenesten. Samtidig er virksomheten den som tar den største del av våre innbetalte skattepenger – budsjettet går ut med kr. 2.5 milliarder.

Helse og velferd i Fredrikstad er oppdelt i flere fagområder. Velferd dreier seg ikke lenger om eldreomsorg alene. Virksomheten er rettet mot alle aldersgrupper, fra de yngre til de eldste. Kommunen har i dag 12 personer over 100 år, den eldste er 104.

Det arbeides for å utvikle de enkelte fagområdene samtidig som det tilstrebes å få til et nødvendig og godt samarbeid mellom fagområdene.

Vi blir mange flere eldre i løpet av de nærmeste årene. Dette innebærer at omsorgsbehovet kommer til å øke. Sykehjemkapasiteten i Fredrikstad står så langt nærmest «på stedet hvil» selv om det er bygget nye sykehjem. Det er en total kapasitet på vel 570 plasser. Torsnes sykehjem får leve, Mørchs blir revet og så blir det bygget et nytt Onsøyheimen sykehjem til erstatning for det som ble revet.

Fredrikstad kommune erkjenner at de ikke vil ha mulighet til å bygget ut sykehjemkapasiteten i takt med økningen av eldre. Med samme dekningsgrad som nå ville det kreves 1265 plasser i 2040. Løsningen må bli at de eldre vil måtte bo lenger hjemme og settes i stand til å mestre sin egen hverdag. Innføring av velferdsteknologi vil bli en viktig del av løsningen. Det skulle også være naturlig å ser for seg at de pårørende vil måtte ta en større del av ansvaret for oppfølging av sine nærmeste.

Tilfeller av demens pr. individ er i ferd med å reduseres, men fordi det blir så mange flere eldre vil likevel antall demente fordobles i løpet av de nærmeste år. Dette er omhandlet i Fredrikstad kommunes demensplan for årene 2019 – 2026.

Det at vi får så mange flere eldre blir for ofte ensidig fremstilt som et problem. Det er fort gjort å glemme at de fortsatt betaler sin skatt og de betaler for seg for opphold i institusjoner. Samtidig gjør de en betydelig frivillig innsats på forskjellige områder – beregnet til en årlig verdi på kr. 25 milliarder!

Wenche Halvorsen leverte et glimrende og engasjerende foredrag. Hun høstet en stor og velfortjent applaus for sin innsats. Vi takker henne for at hun stilte opp for oss!

Neste temamøte vil bli på Gleng i Sarpsborg den 5. juni. Da skal vi høre om et spennende velferdstilbud på Lanzarote og så vil Renate Gjerløw synge for oss. Regner med at vi kommer til å få høre «What a beautiful world». Gled dere !

13.05.2019 SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter