Hva betyr det å sitte i uskiftet bo?

På Senior Norge Østfolds temamøte i Moss 3. september hadde advokat Audhild Freberg Iversen et glimrende foredrag om testamente og fremtidsfullmakt. Hun ga en meget god orientering om hva et testament og fremtidsfullmakt skal inneholde og hvordan de skal settes opp for at de skal være rettslig gyldige. Hun var da også innen om begrepet «uskiftet bo». Men hva betyr det å sitte i uskiftet bo?

Mange vil nok tro at når en av ektefellene dør, vil den gjenlevende overta alle verdier som er i boet, men hva hvis det er særskulsbarn eller at de var samboer, med eller uten samboerkontrakt? Det kan fort oppstå juridiske spørsmål som ikke er så enkle å svare på for en som ikke har juridisk erfaring. Det er da det ofte oppstår problemer i familien, noe Huseiernes Landsforbund har grepet tak i og skrevet om i deres medlemsblad «Hus & Bolig» 19. juli 2019.

Senior Norge har i flere år påpekt de samme problemstillinger og alle som er medlem av Senior Norge kan henvende seg til juridisk avdeling i Senior Norge. Her vil de kunne få svar på mange av de spørsmål som dukker opp i forbindelse med skifte/uskifte av bo og arve spørsmål.

Ta kontakt tlf. 22 12 18 90 eller e-post: post@seniornorge.org. Da vil du få veiledning og hjelp fra erfarne advokater innen området.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter