Hvem tenker på de pårørende?

Det er en gruppe som fortjener mer oppmerksomhet. Det gjelder pårørende. Det synes i alle fall ildsjelene Bjørn Boge og Karine Westerveld som har engasjert seg for å få større oppmerksomhet omkring de pårørende og deres situasjon. De har tidligere i år arrangert et pårørendemøte i Moss, og hatt inne flere artikler i Moss Avis og i SENIORAVISA. Den 29. august hadde de invitert til nytt pårørende-møte hvor de også hadde invitert et utvalg av lokale politikere i Frivillighetens Hus i Moss. Godt fremmøte viser at det er interesse for temaet – de pårørende!

Møtet ble åpnet ved at Anita Vatland som er leder for Pårørende alliansen i Oslo hadde et innlegg med fokus på pårørende til eldre og deres behov. Deretter fulgte Frederik Hallerstig som er ansatt som pårørende koordinator i Moss kommune som redegjorde for hvilke oppgaver han skal jobbe med i kommunen. Mye upløyd mark! Til sist var det en paneldebatt hvor lokalpolitikerne informerte om sine forhold til pårørende-problematikken. Så var det en runde med spørsmål og svar!

Møtet viste med tydelighet at de pårørende ikke har vært vist nok oppmerksomhet og at de ikke har vært noen prioritert gruppe. Dette bekrefter behovet for et møte som dette!

Det er slik at de aller fleste av oss før eller senere vil trenge hjelp og støtte fra pårørende på grunn av alder og/eller sykdom. Vi blir stadig flere eldre og dermed stadig flere som har støttebehov. Samtidig er det også slik at det ikke er vanlig med store familier og mange nære familiemedlemmer. Derfor blir det forholdsvis få pårørende som må stille opp og ta de belastningene dette innebærer. Mange bruker år av sine liv som pårørende og kan etter hvert bli utslitte, syke og kan selv bli støttetrengende.

Frederik Hallerstig får mange spennende utfordringer i sin nye stilling som pårørendekoordinator i Moss kommune. Han får bl.a. i oppgave å finne ut hvem som er pårørende i kommunen og hva slags støttebehov de har, så må han gjøre sine tjenester kjent slik at de pårørende vet hvem de skal henvende seg til, og til sist gjøre kjent og påvirke hva slags støtte og ressurser kommunen har å tilby de pårørende. Vi ønsker Frederik lykke til med en viktig og krevende jobb.

Det er to kategorier pårørende. Det er de som tar hånd om sine i hjemmet, og de som har vært så heldige å få plass til sine på institusjon. Det er klart at de største belastninger ligger på den første kategorien, og det er vel her kommunen har sine største utfordringer. Problemet er at kommunen har for få sykehjemsplasser og at de ikke vil kunne makte å bygge seg ut av problemet fordi behovet øker i takt med den økende eldre befolkningen. I denne situasjonen er det helt uforståelig for oss at kommunen kan ha råd til å avvikle private sykehjem i kommunen. Det måtte vært en mer intelligent måte å forholde seg til dette på. Kommunen kunne i stedet for å avvikle privat virksomhet, ha sett mulighetene til å legge forholdene til rette for private aktører for en videre utvikling av deres virksomheter og kapasitet som kommunen og brukerne ville være tjent med.

Paneldebatten avslørte at de politiske partier kunne vært mer engasjert. I partiprogrammene finnes det knapt noe i bisetninger om eldre og pårørendeproblematikk. Debatten var i noen grad preget av dette.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter