Hvor blir det av «kællane»?

Ensomhet blant eldre er et velkjent problem. Det er jo slik for de fleste at det tynnes ut i bekjentskapskretsen etter hvert som folk faller av. Til slutt blir det mange som bli sittende alene i ensomhet. Noen bærer dette uten alt for stort besvær, men for alt for mange blir det en belastning som reduserer deres livskvalitet.

Det er flere foreninger og institusjoner som arbeider med å få kontakt med de som er ensomme og utvikler tilbud som kan avhjelpe deres ensomhet. Kirkens omsorgstjeneste i Fredrikstad er en av de som gjør en innsats på dette området.

De har snart i et år arrangert seniorlunsj i Menighetssalen i Glemmen kirke. Det er et lavterskel tilbud til godt voksne mennesker som ønsker kontakt og hygge sammen med andre. Programmene er meget enkle. Man hygger seg sammen, blir kjent med nye mennesker og har en hyggelig lunsj. For øvrig stiller gjerne deltagere opp med diktlesning og noen forteller interessante livshistorier, f.eks. hvordan det var å være sjømannsfrue med barn her hjemme mens ektemannen i lange perioder fartet rundt på de store hav, og hvordan var det å være liten pike å vokse opp på Hankø under krigen. Det var litt andre forhold den gangen! Så stiller gjerne kirkens kantor opp akkompagnerer på piano og leder allsangen.

Det er ingen ting som tyder på at de som er tilstede ikke trives. Praten går jevnt og sikkert.

Kirkens omsorgstjeneste i Fredrikstad har utvilsomt lykkes godt med sitt tiltak. Oppmøtet har vært bra. Jevnlig fra 20 til 30 lar seg høre. Men det er en ting de ikke har lykkes godt nok med. Det er et betydelig overtall av kvinner og alt for få menn.

Dette har sikkert sine årsaker. En er den at kvinner lever lenger enn menn, slik at det er færre menn i målgruppen. Samtidig vet vi at det finnes mange menn som gremmes i ensomhet. Menn som ikke evner å komme seg ut og få kontakt med andre mennesker på eget initiativ. Det ville være fint å få kontakt med slike og at det kom mange flere menn til lunsjmøtene. Her ligger åpenbart en utfordring for Kirkens omsorgstjeneste – hvordan spore opp de ensomme, enslige mennene og motivere dem til å komme til lunsjmøtene. Kanskje ikke helt enkelt, men det må kunne la seg gjøre. Det er jo mulig at Eldrerådet i Fredrikstad kan ha noen tips!

Vi gleder oss til de neste møtene 14. november og 12. desember

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter