Hvorfor oppstår medisinmangel i Norge?

I forrige utgave av SENIORAVISA, den 11. mars, har vi en omtale av medisinmangelen som har oppstått i Norge. Det spørsmålet vi må stille er hvorfor og hvordan i all verden har vi kommet i denne situasjonen?

Medisinbehovet må etter vår oppfatning være så vidt stabilt at det ikke skulle være noen som helst problem til enhver tid med stor sikkerhet å kunne fremskrive det fremtidige medesinbehovet! Da skulle vi ha det grunnlaget som trenges for å legge inn riktige bestillinger, og vi har sikkert datasystemer som takler dette!

Har vi lagt inn for små bestillinger, og i så fall hvorfor det?

En annen mulighet er at produsentene har for liten kapasitet. Men kan vi få oss til å tro på det?

Er det så at logistikkspesialistene har fått gjennomslag for at «varene alltid skal være underveis» og at vi ikke trenger beredskapslager i tilfelle leveringsbrist? Dette kunne vi gjerne sett omtalt!

Når det så oppstår en situasjon med medisinmangel, hvorfor ble ikke pasienter, leger, sykehjem og sykehus omgående varslet. Her avsløres nok en gang eksempel på utilfredsstillende eller manglende kvalitetskontroll som vil kunne ha fatale følger

Vi har tidligere omtalt muligheten for å få utviklet sertifiserbare standarder i norsk helsevesen for å få tilfredsstillende kontroll på virksomhetene. Applausen har uteblitt!

Den inntrufne blir beskrevet som en kjempeskandale. I ABC-nyheter av den 10. mars er det en omtale av hvordan de behandler saken i Stavanger kommune. Vi klipper nedenfor noen avsnitt fra omtalen:

«Stavanger kommune vurderer å sette inn krisestab etter legemiddelmangelen knyttet til Norsk Medisinaldepot (NMD). Kommunen har varslet leverandøren om dagbøter.

I et brev fra Stavanger kommune 13. februar skriver kontraktsansvarlig EmiliaTufto til Norsk Medisinaldepot at flere kommuner og virksomheter er bekymret etter feilleveranser. I tillegg ser helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune bekymret på situasjonen som «svært alvorlig» og har sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen.»

Strategidirektør og pressekontakt i Norsk Medisinaldepot, Miriam Skaaland, gir uttrykk for følgende:

«-Vårt fokus er å levere i henhold til avtalen, og vi forholder oss til de rammebetingelser som gjelder i kontrakten. Vi tar situasjonen på største alvor og har satt store ressurser inn på å håndtere de problemene som har oppstått, skriver Skaaland i en epost.

Stavanger kommune har innkalt Norsk Medisinaldepot til nytt møte om mangelen på medisiner i mulitidoseruller.»

Denne saken har kommet som en ubehagelig overraskelse for mange. Den er av så alvorlig karakter at vi får håpe de ansvarlige får ryddet opp og at vi ikke får oppleve gjentagelser.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter