Jernbaneutbyggingen i et 100 års perspektiv!

SENIOR NORGE Østfold arrangerte onsdag 3.april åpent møte med den pågående planlegging av jernbaneutbyggingen i Østfold som tema. Det var nesten litt overraskende med en velfylt sal, sett på bakgrunn at det i den senere tid er holdt flere møter med samme tema. Vi tolker det gode fremmøte dithen at temaet ikke er ferdig debattert.

I utgangspunktet spør vi om det fortsatt er håp for den «rette linje». Det ser ut som om politiske prosesser og beslutninger går i retning av en løsning med stasjoner i bykjernene i Sarpsborg og Fredrikstad. Spørsmålet er om dette er kommet så langt, og at det er gått så meget prestisje i det, at det er for sent å snu.

Per Olav Toftner, som har vært primus motor for aksjonsgruppen for den rette linje, hadde dagens hovedinnlegg. Han holdt naturlig nok opp fordelene med «den rette linje» i forhold til løsningen med stasjoner i de sentrale bykjernene. Det skulle være åpenbart at løsningen med den rette linje er langt billigere, og bedre vil tilhengerne si, enn alternativene. Prisen med å kjøre frem linjen gjennom bykjernene med rasering av byområder er formidabel.

Så er det usikkerhetsmomenter knyttet til det faktum at linjen fra Råde til Fredrikstad sentrum i store strekninger går over grunn med kvikkleire. Erfaringene fra bygging av den nye Seutbroen burde være en tankevekker. Her har mangel på feste for pæler, i 70 meters dybde, forsinket broprosjektet med nær et år! Hvilke utfordringer skulle man da kunne møte på en strekning fra Råde til Fredrikstad med kvikkleire størsteparten av strekningen.

Motstandere av den rette linje omtaler, lett hovmodig, den tenkte stasjonen på Rolvsøy som et stoppested ut på et jorde. Det indikerer at perspektivet er feil. Jernbaneutbyggingen skulle baseres, ikke på forhold vi har hatt frem til nå, men i et 100 års perspektiv.

Det foregår en så sterk utbygging i området mellom Fredrikstad og Sarpsborg at bildet allerede i løpet av noen få 10 år vil være ganske forskjellig fra i dag – både på østsiden og vestsiden av Glomma. Det må bli helt feil om dette ikke er med i regnestykket.

Selv om vinden ikke ser ut til å blåse i deres vei, vil Per Olav Toftner og hans tilhengere slåss for den rette linjen så lenge det er håp. Han stiller for øvrig spørsmål til både planlagt fremdrift og beregnede kostnader. Han mener at erfaring tilsier at byggingen vil ta vesentlig lenger tid enn planlagt og at kostnadsrammene vil sprekke.

Møtet ble avsluttet med en meget hyggelig konsert – «Frank Sinatras beste» ved vokalist Per Olav Toftner akkompagnert av pianist Bjørneby. Det var en konsert folk satte stor pris på!

Neste temamøte blir onsdag den 8. mai, Holmen Eldresenter kl. 1800 – 2000. På programmet står «Helse- og omsorgstjenestene – er vi rustet til å møte eldrebølgen?» Huk av datoen i kalenderen allerede nå!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter