Jernbaneutviklingen – det dras i bremsen!

Det har i noen år vært arbeidet med storslåtte planer for utbygging av jernbanenettet på Østlandet – en intercity-løsning hvor jernbanen skulle innom og gjennom 10 byer. Det vil være en av våre største satsninger siden Bergensbanen. Intensjonene har vært å skape en effektiv løsning for å få en større del av person- og godstrafikk over fra vei til bane. De kostnadsrammene man i utgangspunktet har forestilt seg, holder på langt nær. Etter hvert som planleggingen skrider frem, sprekker den ene prognose etter den andre. Kostnadene blir gigantiske.

Stortinget og Jernbaneverket har sett det som vesentlig at jernbanen skulle være sentral i å utvikle byområdene. Således har byutvikling vært huket på planene om utvikling av jernbanen. De enkelte byer har med dette utgangspunkt sett sine muligheter til å få dekket byutvikling for milliarder av kroner.

I ettertid kan man spørre om det har vært klokt å legge så meget av planleggingsansvaret på byene. Det kan nesten synes som om deler av planleggingen har vært gjennomført basert mer på ønsketenking enn økonomiske realiteter.

Etter at samferdselsministeren og jernbanedirektøren har gjennomgått foreliggende planer og de samlede beregnede kostnader, har de kommet til en klar konklusjon: «Dette har vi ikke penger til!» Hver del av prosjektet må vurderes på nytt – tilbake til start!

Byutviklingsdelen i Fredrikstad, med ny stasjon på Grønli, skulle koste 4 milliarder. Samtidig er strekningen Seut til Klavestad i Skjeberg beregnet til 30 milliarder. Det er vanskelig å forholde seg til så store tall, men her må det åpenbart tenkes nytt.

 

I Nedre Glomma regionen foreligger det en annen mulighet enn stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg med rasering av betydelige byområder. Det vi tenker på er alternativet med bane i tunnel under Fredrikstadmarka og stasjon på Rolvsøy. Kortere linje, meget billigere, ingen rasering av byområder, effektivt nok. Kan betjene begge byområder!

Finnes det politisk mot og vilje til å ta dette alternativet «inn i varmen» igjen? Per Olav Toftner, leder for partiet «Rett linje» mener at dette er nødvendig. Han hevder forøvrig at det ikke kan være samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke 30 milliarder på å realisere foreliggende planer for jernbaneutbyggingen i Nedre Glomma regionen. Særlig ikke når det foreligger et fullgodt alternativ som vil være meget billigere – «Rett linje»!

 

Kommunepolitikerne er frustrert over de nye signaler fra regjeringen. Skal den omfattende planlegging som så langt er gjennomført, skrotes for å begynne på nytt? Det ser slik ut!  Her må nok noen og enhver svelge kameler og legge prestisje til side!

Regjeringens helomvending vil utvilsomt føre til en forsinkelse av jernbaneutviklingen på Østlandet til frustrasjon for politikere, for pendlere og andre som benytter tog som viktigste transportmiddel.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter