Journalrot på sykehjem!

I vår enfoldighet har vi trodd at man på norske sykehjem hadde et felles, standardisert journalsystem. Men det er vist ikke slik. NRK Hordaland setter lys på saken i en artikkel av 4. september i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk.

Pasientjournalene er helt sentrale i legenes og sykepleiernes arbeid. I journalene skal de m.a. finne basisopplysninger om hver enkelt pasient, beskrivelse av helsetilstand og medisinering. Det er helt vesentlig at opplysningene er riktige og ajourført.

Nå slår ansatte på norske sykehjem alarm om dårlig journalsystem. Det fortelles at sykehjemspersonell kan bruke timevis hver dag på å lete etter informasjon om pasienter. Dette er ille med tanke på den kapasitet dette arbeidet stjeler, men enda verre er det om dataene ikke er riktig eller ikke ajourført. Det kan blant annet føre til feilmedisinering med dramatiske konsekvenser for pasientene.

Undersøkelser som er gjennomført viser at det er for liten tid til oppfølging, rot med journalsystemene og manglende vurdering av medisiner.

Når det gjelder det siste, er det kjent at overmedisinering er alminnelig. Pasienter får mer medisiner enn det de virkelig trenger og de kan få feil medisiner. Interaksjon, forskjellige medisiner som ikke går sammen, er en del av det siste problemet.

NRK-nyheter har tidligere skrevet om 92-åringen som fikk halvert antall medisiner etter en samtale med legen. Det er ikke særlig dristig å anta at det finnes mange slike eksempler.

Egentlig har norsk helsevesen et gigantproblem. Det finnes en skog av ulike datasystemer i de forskjellige deler av helsevesenet. Systemene som er i bruk, er anskaffet hver for seg uten at noen har tatt ansvaret for at de er compatible med andre systemer. Da har vi kommet i en situasjon hvor vi har systemer som ikke kommuniserer med hverandre.

Dette er en uholdbar situasjon. Dit har vi kommet fordi det ikke har vært noen som har tatt ansvar for helheten. Tenk hvilke problemer dette kan medføre m.a. når pasienter overføres fra sykehus til sykehjem.

Bedre journalsystemer regnes som den viktigste forutsetningen for at pasienter ikke skal bli feil- eller overmedisinert.

Det er åpenbart at vi trenger et felles journalsystem. Det jobbes med ny journalføring i Direktoratet for E-helse opplyser direktør Karl Vestli. Det er spennende å se hva de kommer frem til.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter