Julen 2019

Kjære medlem i Senior Norge!

Vi vil gjerne få benytte anledningen på denne lille julaften til å ønske dere alle en god jul og et riktig godt nyttår! Vi takker dere for støtten vi har fått i 2019 og ser frem til ny innsats for eldre og seniorer i 2020.

Det er stadig færre av oss som er medlem av en forening, organisasjon eller politisk parti. Samtidig vokser utfordringene rundt seniorene i samfunnet. Vi må stå lenger i arbeid og trenger et arbeidsliv som ikke diskriminerer på grunn av alder. Vi trenger flere sykehjemsplasser når vi lever lengre og mange derfor rammes av demens, vi blir stadig flere pårørende som må ta ansvar for våre nære og kjære. Senior Norge arbeider på alle disse områdene. Men for å få tyngde og kraft trenger vi deg og flere medlemmer fremover!

Vi sender varme juleønsker

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter