Kan dårlig hørsel medvirke demens?

Demens er en aldersrelatert sykdom som rammer mange. Det regnes med at det er ca. 100 000 demente i Norge i dag. Det vil bli flere etter hvert som vi blir flere eldre. Det har tidligere vært en fatalistisk holdning til sykdommen. Det har liksom vært noe det ikke kunne gjøres noe med.

Dette er i ferd med å endre seg. Nyere forskning viser at sykdommen kan forebygges og at sykdomsutviklingen kan forsinkes. Det synes som et sunt og aktivt liv er en viktig forebyggende faktor. Det ser ut som at det å være mentalt aktivt er spesielt viktig. Det er påfallende hvor lenge mange henger med. Se på skuespillerne som memorerer sidevis hver dag – Per Aabel, Åse Bye, Toralv Maurstad, Wenche Foss m.fl. De var aktive lenge etter at de hadde passert 90. Toralv Maurstad er fortsatt med..

Vi har tidligere skrevet om at fysisk trening motvirker og utsetter utvikling av demens. Dette er påvist gjennom flere undersøkelser. Det siste er at svekket hørsel kan forårsake demens. Et botemiddel for dette er naturlig nok å skaffe seg høreapparat så tidlig som mulig.

Undersøkelsen det refereres til i NRK Trøndelag 30. april, er en stor internasjonal undersøkelse som har pågått gjennom flere år. Hovedkonklusjonen er at svekket hørsel kan være årsak til utvikling av demens. Undersøkelsen er imidlertid sterkt diskutert.

Nå skal en norsk forskergruppe gjennomføre en tilsvarende undersøkelse av flere tusen trøndere som har vært under oppfølging gjennom snart 20 år. Undersøkelsen skal bekrefte eller avkrefte resultatene til den nevnte internasjonale undersøkelsen.

Noen råd fra Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og Helse:

 

Sunn aldring

  • Røyker du – slutt med det
  • Spis mye grønnsaker og fisk. Reduser inntaket av animalsk fett
  • Har du svekket hørsel – få deg høreapparat
  • Høyt blodtrykk midt i livet må behandles
  • Hold deg aktiv – både fysisk og sosialt

Vi ser at kommunene engasjerer seg både i oppfølging og hjelp at de demente og i støtte til de pårørende. Vi har hatt anledning til å lese gjennom Fredrikstad kommunes utkast til demensplan for årene 2019 – 2026. Den bygger på erfaringer fra forrige plan og det som er tilgjengelig av ny kunnskap. Det er en omfattende og grundig gjennomarbeidet plan. Måtte kommunen greie å mobilisere det som vil måtte trenges av kapasitet og kompetanse for å gjennomføre planen. Vi ønsker Fredrikstad kommune, de demente og de pårørende lykke til!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter