Knusende dom over samhandlingsreformen!

Det er nå 10 år siden samhandlingsreformen ble introdusert. Målet var å utvikle en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste. Herunder definere hvordan ansvaret mellom sykehusene og de kommunale helsetjenestene skulle fordeles. Tanken var at sykehusene skulle ta seg av den behandling som krevde sykehusutstyr og dertil egnet kompetanse. Så snart pasientene var ferdigbehandlet på sykehuset, skulle kommunen med sine helsehus og sykehjem overta ansvaret for oppfølging og etterbehandling.

Kommunene skulle forpliktes til å stille til rådighet nødvendig kapasitet for å kunne ta imot pasientene fra sykehusene. I den utstrekning de ikke greidde det, skulle de betale dagbøter!

Reformen bærer preg av å ha vært en skrivebordsreform hvor det var lagt inn flere forutsetninger som ikke var på plass da reformen ble introdusert Det virker som økonomi og jus har hatt større fokus enn pasientenes ve og vel. Reformen var mildt sagt elendig forberedt. Dette resulterte i uforutsette, uheldige konsekvenser. Naturlig nok har det vært pasientene som har blitt mest skadelidende.

For sykehus med for liten kapasitet ble dette en gylden mulighet til å redusere kapasitetsproblemet. Liggetiden på sykehusene gikk ned, men mange pasienter er blitt utskrevet før de er ferdigbehandlet, med den konsekvens at de hurtig kommer tilbake til sykehuset – «svingdørspasienter» er blitt et kjent uttrykk.

Kommunene har måttet finne løsninger i de tilfelle de ikke har hatt ledige plasser å tilby pasienter fra sykehusene. En slik løsning er å kjøpe ledig plasser i andre kommuner. Nødløsninger må dette kunne kalles. Et eksempel fra Fredrikstad kommune er den 86 år gamle damen som ble sendt til Iddebo i Halden. Mannen hennes på 89 år må hver dag kjøre 89 km for å besøke sin kone – slikt er uholdbart.

Samhandlingsreformen har vært under lupen i lengre tid. Det er åpenbart at reformen har lidd av det faktum at så vel sykehusene som kommunene hver på sin side har vært opptatt av egne interesser, mens et felles ansvar for pasientene synes å ha vært fraværende.

Når myndighetene nå etablerer 19 nye helsefellesskap for å få sykehus og kommuner til å ta et felles ansvar for å samarbeide om å imøtekomme pasientenes behov og krav, så må dette kunne betraktes som en knusende dom over samhandlingsreformen.

Vi er kjent med statsministerens innlegg på pressekonferansen om etablering av 19 nye helsefellesskap, den 23. oktober. Vi har ikke noen klar formening om hvilke oppgaver og hvilket ansvar som skal tillegges helsefellesskapene. Men vi er i utgangspunktet skeptiske. Etableringen av disse helsefellesskapene kan være et eksempel på hvordan byråkratier får lov til å vokse uten at dette egentlig har vært meningen.

Vi skal være forsiktige med å forhåndsdømme helsefellesskapene, men vi skal følge godt med.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter