Kontantløse kommunekantiner i Fredrikstad! Hvor arrogant går det an å være?

Ifølge sentralbanklovens §14 er sedler og mynter tvungent betalingsmiddel. I finanslovens §38, tredje ledd heter det at «en forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren» Vi synes det derfor er mer enn arrogant av Fredrikstad Kommune at de, til tross for lovbestemmelsen, fra 1. januar har innført kontantløs betaling i alle kommunens kantiner. Dette gjelder samtlige serveringssteder ved institusjonene i Teknisk Drift og ved Cafe Bendik i rådhuset. Det vil si at det er bare Vipps og kort som gjelder.

Til vårt vitende er det bare taxi, buss og trikk som av sikkerhetsmessige grunner er fritatt påbudet om å ta imot kontanter som betaling.

I og med at vedtaket om kontantløse kommunekantiner rammer flest eldre, er vedtaket aldersdiskriminerende. Aldersdiskriminering er ikke tillatt.

Stadig glemmer premissgiverne det faktum at det i Norge i dag fortsatt er hele 400.000 som betraktes som ikke-digitale, som ikke er på nett, og som aldri eller sjelden bruker kort og som knapt vet hva Vipps er. De fleste av disse 400.000 er eldre.

Dette problemet kommer til å gå over, men vil ta mange år!

Vi i Senior Norge er innforstått med at det norske samfunn etter hvert blir fulldigitalisert. Men vi krever at gjennomføringen skjer på en omsorgsfull måte ved at det tas hensyn til de som ikke har forutsetninger for å ta til seg kunnskap og ferdigheter som kreves for å henge med.

Det forundrer oss at Fredrikstad kommune, som er styrt av en ordfører fra et parti som har som valgspråk: «ALLE SKAL MED», har gjennomført vedtaket om kontantløs betaling i kommunes kantiner i strid med Sentralbanklovens §14.

– Vi går ut fra at Eldrerådet i kommunen har blitt hørt i denne saken. Det kunne vært interessant å høre hva de har hatt å si om saken.

– Likeledes skulle det være interessant hva ordføreren har å si om det at kommunen velger å innføre en løsning som er i konflikt med gjeldende lov!

I dette tilfelle som ellers er det av uvurderlig betydning at vi har en våken, granskende presse som følger med. I Fredrikstad har man fått erfare at vi trenger gravejournalistikk.

Det var Arne Børresen, journalist i DEMOKRATEN, som gjorde oss oppmerksom på denne saken. Vi gjør noen klipp fra hans artikkel i DEMOKRATEN den 10. januar:

«NEI TIL KONTANTER. Når Britt Holberg (74) og Turid Barth (81)skal handle mat i kantina ved Holmen Eldresenter må det heretter skje med Vipps eller kort som betalingsmiddel.

Jeg misliker dette sterkt. Hvorfor skal vi ikke lenger kunne bruke mynter og sedler når dette fortsatt er gyldige betalingsmidler? Spør Anne Britt Holberg, beboer ved Holmen Eldresenter de siste syv åra.

I høst fikk hun og andre beboere beskjed om at kantina ved eldresenteret på Holmen ikke ville ta imot «cash» fra 1. januar 2019. Kunngjøringen ble snart en snakkis i beboermiljøet:

-Dette er en sak som har skapt stort engasjement. Vi som er godt oppe i åra forstår jo ikke at kommunen legger ned forbud mot kontantbetaling når det fortsatt er lov å bruke mynter og sedler.

Vennina, Turid Barth er enig:- At det lages en slik begrensning ved en institusjon som denne, hvor det bare bor eldre mennesker er merkelig. Vipps har vi knapt hørt om!»

Avdelingsleder Pia Høst i Forbrukerrådet bekrefter til Demokraten at mynter og sedler fremdeles skal kunne brukes over alt med noen få unntak som buss, taxi og trikk. Kantiner står ikke på unntakslisten!

Vi skulle tro at siste ord ikke er sagt i denne saken!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter