Kontantnekt – opprør på Facebook!!

Vi forundrer oss litt at det ikke er sterkere reaksjoner mot snikinnføringen av kontantnekt i en rekke bedrifter. Vi skrev om dette i et innlegg den 8. juli. Vi etterlyser mottiltak av myndighetene og at de håndhever klare lovbestemmelser som sier at kontanter er tvunget betalingsmiddel og at betalingsmottaker ikke kan nekte å ta imot kontanter som betaling.

Nå ser vi i ABC-nyheter at det er opprør på Facebook. Det er krasse reaksjoner fra Facebook-gruppen «Ja til kontanter» rettet mot Stena Line. Rederiet har annonsert at deres ferge Stena Saga nå er kontantfri. Det er bare mulig å betale med kort om bord.

Gruppen «Ja til kontanter» har nær 39.000 medlemmer, således er de så mange at de kan utøve en ikke ubetydelig markedsmakt. Gruppen oppfordrer til boikott av rederiet. Hvis de får mange nok med seg kan dette bli ubehagelig for rederiet og få betydning.

Men det er lite som tyder på at rederiet vil snu. De opplever at bruk av kort forenkler driften og sparer rederiet for kostnader. Kontantfrihet på Stena Saga er et prøveprosjekt. Det er trolig at kontantfrihet etter hvert også vil bli innført i de andre fergene til rederiet.

Dette vil de kunne gjøre uavhengig av norske lov fordi rederiet er svensk og går i internasjonalt farvann.

Det er fint at folk reagerer for å sikre kontanter som betalingsmiddel i fremtiden. En sterk opinion kan få betydning. Men vi har større tro på krefter innenfor statsadministrasjonen som vil styrke kontantenes stilling. Sentralbanksjef Øistein Olsen sendte for en tid tilbake krav til Finansdepartementet om at loven som påbyr bedriftene å ta imot kontanter som betaling, strammes opp. Sentralbanksjefen er tydelig i sitt syn på kontantenes betydning og er sterkt imot en utvikling som svekker effektiviteten i betalingssystemet.

Kontantenes skjebne er på regjeringens agenda, og vi er spent på hva som kommer ut av dette. Vi håper det vil styrke kontantenes betydning og at ansvaret for å håndheve de lovreglene som måtte komme, blir tydelig plassert, slik at det ikke blir lover som blir liggende i ingenmannsland!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter