Kvalitetssikring i norske sykehjem

Vi har vært, og er, bekymret over alle feilene som blir avdekket i helse- og omsorgsvirksomhetene. Vi har forsøkt å henlede oppmerksomheten mot muligheten for å innføre kvalitetssystem som kunne sertifiseres i henhold til anerkjent standard. ISO-standardene er internasjonalt anerkjent, og skulle kunne være aktuelle for norske sykehjem og andre offentlige etater. Volvat har sertifisert sine virksomheter med grunnlag i ISO-standardene.

Kvalitetssystemene og driften må imøtekomme kravene i den aktuelle standard og være gjenstand for periodiske revisjoner av autorisert revisor. Sertifikat utstedes i henhold til revisors godkjennelse og beholdes så lenge standardens krav imøtekommes. Dette er dokumenterbar kvalitetssikring.

Vi gjorde for en tid tilbake en henvendelse til Helse og omsorgsdepartementet for å få klarhet i hvordan de tenker. Vi har nå fått svar fra departementet som vi gjengir nedenfor.

Vi er ikke imponerte. Det ser ikke ut til at departementet ser betydningen av dokumenterbar kvalitetssikring gjennom sertifiseringsbare kvalitetssystem. ISO-standarden og andre internasjonalt anerkjente standarder synes ikke å være aktuelle. Det kan også være at det ikke finnes relevant kunnskap og erfaring vedrørende kvalitetsstandarder og sertifiserbare kvalitetssystem i departementet.

Da det norske Veritas for noen år tilbake forsøkte å selge inn kvalitetssikring gjennom sertifiserbare kvalitetssystemer, ble de møtt med den holdningen av de som de forhandlet med, at: «Dette kan vi best selv!»

Departementets svar er preget av gode intensjoner og vage retningslinjer. Vi kan vanskelig se at dette vil gi den operative kontroll som dokumenterbar og sertifiserbar kvalitetssikring skal kunne gi. Vi kan ikke se av departementets svar at de har en forståelse for at kvalitetssikring faktisk er et eget fag.

Vi ser at det er flere enn oss som etterlyser felles systemer for kvalitetssikring av virksomhetene, ref. Aftenposten tirsdag den 3. desember artikkelen «Den andre hverdagen». Vi gjengir et avsnitt:

«Mangelen på felles systemer er oppsiktsvekkende. Det er ikke rart, kanskje, all den tid eldreomsorg er – og bør være – et kommunalt ansvar. Dermed har vi «mulighet» for over 400 muligheter for å løse avviksregistrering på. Legg til at driften kan være både kommunal og privat, og vi får et mangfold av ulike systemer som i hvert fall ikke gjør det enklere å få oversikt».

Les også gjerne innlegget «God dag mann – økseskaft!» som er gjengitt på annen plass i denne utgave av SENIORAVISA. Der gjengis nevnte brev fra Helse og Omsorgsdepartementet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter