Ledere av norsk helse og omsorg: Slik ser et ISO-sertifikat ut!

Vi har vært opptatt av alle feil som begås i norsk helse- og omsorgsvesen, hvorav mange kunne vært unngått om man hadde hatt et oppegående kvalitetssystem. Vi har i flere innlegg i SENIORAVISA gitt uttrykk for at norsk helse- og omsorgsvirksomhet skulle utvikle og etablere styringssystemer i samsvar med en anerkjent kvalitetsnorm. Så skulle virksomhetene sertifiseres av godkjent kvalitetsrevisor, gjennom periodiske revisjoner.

Således snakker vi om operativ kontroll og dokumenterbar kvalitet!

Kvalitetssikring er et eget fag. Det koster å utvikle og drive et kvalitetssystem, men det koster fort mer alle feilene man ellers ville pådra seg. Det ser ikke ut som om lederne av norsk helse- og omsorgsvesen har forstått dette, og at kompetanse i å utvikle og drive et helhetlig kvalitetssystem er mangelvare.

Ta en titt på sertifikatet ovenfor.

VOLVAT har forstått det. De har sertifisert VOLVAT MEDISINSKE SENTER i henhold til ISO NS-En 14001 -2015. Revisor har vært NEMKO. Sertifikatet som er avbildet, henger på veggen i ekspedisjonen i Fredrikstad til almen beskuelse.

Det går forlydende om at regjeringen arbeider med en omfattende kvalitetsreform innenfor helse- og omsorgsvesenet. Det er spennende å se hva de kommer frem til, og om de har sett betydningen av operativ kontroll gjennom sertifiserbare kvalitetssystem.

Kan vi se for oss at alle norske, offentlige helse og omsorgsinstitusjoner etter hvert blir sertifiserbar kvalitetsnorm, og at det i kundeekspedisjonene finnes sertifikater som bekrefter at virksomheten imøtekommer standardens krav.

Det er avgjørende at det innarbeides en forståelse for at kvalitetssikring ikke er en venstrehåndsjobb, men et eget fag!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter