Legespalten: GYNEKOLOGI FOR 60 +

Faust medisinske senter i Fredrikstad har sagt seg villig til å dele sin viten med oss i månedsbrev. Så lang har vi hatt et innlegg om ortopedi (skjelett, muskler og ledd) og et om hjerteflimmer. Innleggene har vært lest av mange. Vi tror således at vi har truffet et informasjonsbehov.

Denne gang har vi fått et innlegg om gynekologi. I utgangspunktet stilte i oss spørsmål om dette var et tema som kunne være aktuelt for vår målgruppe – 60+. Jovisst er det det! Les gjerne innlegget fra gynekolog Åse Karin Rondestveit som er gjengitt nedenfor!


Gynekologisk undersøkelse etter fylte 60.

v/gynekolog Åse Karin Rondestveit

Alle kvinner oppfordres til å få tatt celleprøve frem til 69-70 år. Etter det tas det bare celleprøve ved behov.  Det vil si ved blødning eller utflod.

Etter 60 kan man si at alle kvinner er ferdig med menstruasjonsblødninger. Eggstokkene har gjort sitt. Østrogen nivåene er lave.

De som startet på østrogenbehandling da overgangsplagene startet på slutten av 40 årene eller begynnelsen av 50 årene kan fortsette behandlingen dersom det betyr dårligere livskvalitet å slutte.  Det anbefales kontroll hvert år hos gynekolog eller fastlege.

Det er sjelden østrogenbehandling startes etter fylte 60 år. Da ser det ut til at risikoen for alvorlige bivirkninger større. Lokalt østrogen kan brukes av flere.

Dersom man er frarådet å bruke noen form for østrogen grunnet tidligere blodpropp eller brystkreft, finnes det fuktighetsgivende gel eller vaginal laserbehandling.

URINLEKKASJE

En vanlig årsak til å oppsøke gynekolog er urinlekkasje. Ca 25% av norske kvinner har dette problemet i større eller mindre grad. Det er hovedsakelig 2 former for urinlekkasje.

  1. Plutselig og sterk vannlatingstrang som kan medføre lekkasje. Trangen kan komme ved kun litt urin i blæren.
  2. Lekkasje ved host, nys og bevegelse.
  3. Blanding av disse

 

Urgency kan behandles ved tabletter mens stressinkontinens kan behandles med en liten operasjon, TVT. Før en slik operasjon foretas en utredning for å vurdere om operasjon er riktig behandling.

En meget lett stresslekkasje kan behandles med vaginal laser.   Ved overvekt kan vektnedgang ofte bedre plagene.

 

NEDFALL

Ca 3-6 % av kvinner opplever å få plager på grunn av nedfall. Plager kan være tyngdefølelse, vanskeligheter med vannlating og vanskeligheter med å tømme tarm. Flere kan ha nedfall og kjenne selv at noe kommer ut nedentil. Det er ikke farlig og det er bare de med plager som nevnt ovenfor som trenger behandling.

Årsaken til nedfall er flere. Behandlingsmuligheter er lokal østrogenbehandling, støttering eller operasjon.

 

SVIE OG TØRRHET

Slimhinnen i vagina blir tynnere og skjørere uten påvirkning av østrogen. Ikke alle får plager, men mange sliter med dette etter overgangsalder. Den vanligste behandlingen er lokalt østrogen. Dette bygger opp slimhinnen igjen. I tillegg virker det forbyggende på urinveisinfeksjoner. De som allerede tar østrogentilskudd i form av tabletter, spray eller plaster, vil ikke trenge lokalbehandling.

Det finnes noen som sliter med tørre slimhinner og svie som ikke kan eller vil ta østrogen. For disse finnes det fuktighetsgel som kjøpes uten resept. Et annet alternativ er vaginal laserbehandling.

 

BLØDNING OG/ELLER SMERTE

Blødning etter overgangsalder skal undersøkes for å utelukke ondartet sykdom. Andre årsaker til blødning kan være:

Tørre/såre slimhinner (vanligst)

Polypp i livmor eller livmorhals

Østrogenpåvirkning av livmorslimhinne.

Ca. 5-10 % av tilfellene med blødning etter overgangsalder har kreft. Den vanligste årsaken til blødning er tørre slimhinner. Det er imidlertid viktig å oppsøke gynekolog så fort som mulig etter en slik blødning for å utelukke/bekrefte kreft. Ved tidlig behandling blir de fleste friske etter livmorkreft.

Sykdom i eggstokkene gir som oftest ikke smerter før en cyste har nådd en viss størrelse. Litt avhengig av hvor den ligger. Ved ondartet sykdom kommer plagene når sykdommen har kommet langt. Sykdom i eggstokkene kan oppdages tidlig ved ultralydundersøkelse hos gynekolog.

Ved blødning tas det også celleprøve fra livmorhals. Infeksjon med HPV virus er nødvendig for utvikling av celleforandringer i livmorhalsen. De aller fleste seksuelt aktive blir smittet med HPV. Det vanlige er at viruset blir borte i løpet av et par år. Noen klarer ikke å bli kvitt viruset og kan få celleforandringer etter noen år. Det er unge kvinner, og særlig de under 25 år som smittes med HPV. En av risikofaktorene er bytte av partner.

 

Faust Medisinske senter

Åse Karin Rondestveit

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter