Legespalten: månedsbrev fra Faust

Etter hvert som årene går så skranter vi litt her og der, og det blir stadig noen nye medisiner i dosettboksen. Selv undrer jeg meg litt når jeg nå har kommet til 7 forskjellige som jeg putter i meg hver morgen. En gang imellom lurer jeg på hva jeg egentlig får i meg, og så tenker jeg på alt det som står skrevet om overmedisinering på sykehjemmene.

Det er sikkert flere enn meg som vil ha nytte av å lese månedsbrevet fra Faust medisinske senter. Denne gang er det skrevet av spesialist i allmennmedisin Jørn Schelin. Les hva han skriver:

Medikamenter til nytte og besvær

Vi blir stadig eldre. Bare i løpet av de siste 20 årene har forventet levealder for menn i Norge økt fra 73 til 81 år, og for kvinner fra 79,5 til 84,5 år.

En viktig medvirkende faktor er moderne medisinsk behandling. Med alderen kommer dessverre mer sykdom og plager. Medikamenter blir ofte avgjørende for å forebygge sykdomsutvikling, behandle sykdom og lindre plager.

2/3 tredjedel av personer over 65 år står på et eller flere preparater, og en ikke ubetydelig andel av personer over 75 år står på 10 eller flere medikamenter.

En person kan for eksempel trenge behandling for blodtrykk, angina, KOLS, diabetes, benskjørhet, urinlekkasje, kneleddsartrose og søvnvansker. I en sykehjemsundersøkelse i Trondhjem i 2014 hadde beboerne i snitt 9,8 legemidler (0-30!).

For å få best mulig utbytte av medikamentell behandling er det derfor viktig å være klar over en del fallgruver.

-Complience

Det betyr gjennomføring av behandlingen slik det er tenkt fra legen.

Det har vist seg at tar man medisiner mer enn en gang i døgnet, vil de fleste av oss glemme å ta noen av tablettene.

-Kopipreparater

Tanken om at en kopi er dårligere enn originalen sitter dypt i de fleste. «Legen skrev ut noe, men apoteket gav meg en kopi».

Kopipreparater inneholder nøyaktig samme virkestoff, men «biotilgjengeligheten» kan være forskjellig. Det betyr at virkestoffet kan vare pakket inn forskjellig i et originalpreparat og et kopipreparat, og dette kan påvirke oppsugningen av virkestoffet fra tarmen. Oftest har dette ingen praktisk betydning, men i noen tilfeller reagerer man allergisk på visse hjelpestoffer, eller man får andre effekter eller bivirkninger. Legen kan da forordne originalpreparat uten pristillegg for pasienten, men det må skrives en begrunnelse i journalen.

Et større problem med kopipreparater er at navn og utseende på pakningen kan variere fra gang til gang når man henter ut faste medikamenter. Et og samme preparat kan produseres av mange ulike legemiddelfabrikker. Det har mange ganger ført til at folk tror ny pakning er et nytt preparat man skal ta i tillegg til det forrige. Man har da fortsatt med resten av forrige pakning i tillegg – og i noen tilfeller kan det gi farlig overdosering.

Ut over dette kan apotekene ved leveringsvansker velge å paralellimportere medisiner som er produsert for andre land. Det er da klistret på norsk tekst på en utenlandsk pakning. Det er derfor viktig å se på medisinenes virkestoffer og styrke når man henter ut medisiner på apoteket.

-Medisiner skrives ut av mange forskjellige leger

Mange har kontakt med ulike deler av helsevesenet; fastlege, sykehus, spesialister utenfor sykehus, vikarer for fastlege, legevakten mm.

Det kan være vanskelig for forskrivende lege å ha oversikt over alle medisinene. Det finnes heldigvis noen elektroniske hjelpemidler som kjernejournal og reseptformidler, men det er ikke alltid tilgjengelig eller blir brukt.

Noen ganger blir medikamenter som blir skrevet ut som en kur satt inn som fast medikasjon. Dette er særlig en fare der man har ferdigpakkete medisiner fra apoteket (multidose). Det er også fare for at endringen ikke når fram til de som pakker medisinene.

-Endring av medikamentbehov over tid

Når vi blir eldre endres omsetningen av medisiner i kroppen. Nedbrytning i lever og utskillelse i nyrene går ned, og dosen må reduseress eller medisinene bør skiftes.

Livstilsendringer som kostendring, forandring i aktivitetsnivå påvirker også behov for medisiner.

Eldre har oftere bivirkninger av medisiner enn yngre. Det er derfor viktig at nytte må settes opp mot ulemper

-Interaksjoner

En del legemidler passer dårlig sammen, eller kan påvirke hverandre så dose må justeres. Bruker man mange ulike medisiner er det nesten umulig at det ikke skjer noen form for interaksjoner.

Moderne medisiner er til stor glede for mange. Det forbedrer livslengde og livskvalitet. Riktig bruk er helt avgjørende. Derfor bør man over 50 års alderen ta en årlig helsesjekk hos en erfaren allmennlege der et av punktene er å gå gjennom medisinene og se om noe kan reduseres eller forenkles.

 

Jørn Schelin

Spesialist i allmennmedisin

Faust medisinske senter

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter