Leserinnlegg – Endelig står det svart på hvitt – det er økonomisk begrunnet at sykehjemsplasser nedlegges

Her kommer et leserinnlegg fra Greta Andersen, leder for Fredrikstad Demensforening. Hun retter lyset mot flere meget aktuelle problemstillinger. Les hva Greta skriver:

Skremmende svar fra enkelte politikere når det gjelder nedleggelser av sykehjemsplasser.

Under forutsetning av at de er sitert riktig i f-b.no så sier de at det å legge ned sykehjemsplasser kun er basert på økonomi.

Politikere er valgt av folket og de er innbyggernes – og spesielt de svake gruppenes ombudsmenn. De skal forvalt rollen sin med omhu.

Politikere skal påse at helselovgiving blir overholdt, og de skal på se til at forholdene er lagt til rette slik at helsepersonell skal kunne gi forsvarlige tjenester til alle pasienter 24 timer i døgnet.

Leve hele livet

«Leve hele livet» er en reform for å skape de eldres helse- og omsorgtjenester.

Kommunen skal spørre de eldre: hva er viktig for deg?

Eldre som ønsker det skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, men samtidig skal de ha trygghet for å få hjelp når de trenger det. Det betyr at det skal legges til rette for at de kan bo hjemme så lenge det er mulig, men hvor lenge det er, avhenger av om tilbudet er forsvarlig.

Det betyr at politikere ikke kan gjøre vedtak på at alle skal bo hjemme, men at de skal ha en tjenester som er tilpasset innbyggerne og pasientens behov.

Da må man blant annet ha nok sykehjemsplasser.

Kun økonomisk motivert

Flere politiske partiers begrunnelse for å legge ned sykehjemsplasser er ikke motivert i pasientens behov eller forsvarlige tjenester.  De er kun økonomisk motivert.

Pensjonistpartiet og Krf sier det rett ut: Det er på grunn av den økonomiske situasjonen. Vi har ikke bemanning til å fylle opp Østsidens fase to uten nedleggelse.

Ordfører Jon Ivar Nygård sier det rett ut i en kommentar på facebook(vårt utdrag fra innlegget) «vi trenger selvsagt flere sykehjemsplasser i årene som kommer. Likefullt skal Fredrikstad kommune få økonomien til å henge sammen. Ingen av partiene har pr nå finansiering til å drifte videre de sykehjemsplassene som nå flyttes til Østsiden, dvs ingen har penger til å drifte alle disse plassene.» Er dette prioritering?

Dårlig og lite, faglig miljø

Igjen, under forutsetning av at hun er riktig sitert i FB sier kommunaldirektør Wenche Halvorsen at det er lite faglig utviklende for de ansatte å jobbe på et lite sykehjem (?)

Er de som jobber der spurt om de har samme oppfatning? Hva med de brukerne og deres pårørende som bruker Emil Mørch og Torsnes Sykehjem i dag, er de spurt om hvordan de oppfatter miljø og faglig innhold?

Hun sier også ”vi skal ha et riktig antall sykehjemsplasser i kommunen, men det er vanskelig å vite hva som er riktig i årene som kommer” (?)

Det kommer en eldrebølge !

Mange vil bo hjemme(?) Er det noe de vet? Hun sier også ”at alt som kan gis på sykehjem kan gis hjemme og at det må være gode nok tjenester.”

Det høres flott ut, men vi vet jo at det ikke fungerer så bra i dag, hva skal da tilsi at det skal blir store forbedringer når det ikke er penger til å øke bemanning slik det er i dag engang.

Det politikerne og administrasjonen egentlig sier, er at de ikke ønsker å prioritere eldreomsorg og sykehjemsplasser. De må vite at det ikke er anledning til å henvise til dårlig økonomi når det gjelder lovpålagte tjenester.

Det er veldig bekymringsfullt å lese at de sier – ja vi trenger sykehjemsplasser men vi har ikke penger.

 

Enten må de si at vi trenger sykehjemsplassene – og finansiere dem.

Eller så må de si vi ikke trenger sykehjemsplasser og bruke pengene på noe annet.

 

Hva tror befolkningen vil skje nå nye Onsøyheimen står ferdig om kanskje 3 år?

Da vil det ganske sikkert skje det samme igjen. Kommunen sier de har et sykehjem som er for gammelt og må legges ned og brukere og personell må flyttes, for det er ikke penger til drift. Mest sannsynlig vil det ikke da heller blir nye sykehjemsplasser.

Så er det et par spørsmål vi ikke har fått svar på. De 24 ”nye” omsorgsboligene som skal være i Smertulia – hva med de som bor der i dag?

Hvordan skal Fredrikstad Kommune rekke å få denne kabalen til å gå opp før august slik at beboere og pårørende slipper å gå sommeren i møte i usikkerhet om hvor de havner?

ei – til de partiene som ikke har bestemt seg ennå – vær så snill og tenk dere om.

Ikke legg ned en eneste sykehjemsplass før det er NOK andre tilsvarende tilbud.

Det er mennesker det er snakk om.

 

Greta Andersen,leder

Fredrikstad Demensforening

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter