Mangel på digital kompetanse – et seiglivet problem!

Myndighetene har som uttrykt mål at Norge skal fulldigitaliseres. Næringslivet har tilsvarende målsettinger. I digitale løsninger ligger det store effektiviseringsmuligheter og betydelige kostnadsinnsparinger. Så snart som mulig er budskapet!  Aktørene er utålmodige.

Senior Norge er opptatt av at denne omleggingen skjer på en omsorgsfull måte hvor det tas hensyn til alle de som ikke har digitalt utstyr og kompetanse. Blant disse er det utvilsomt flest eldre. Det er beregnet å være fortsatt 400.000 ikke-digitale her i landet!

Så vel myndigheter som næringsliv har hatt den naive forestilling om at dette problemet skulle lett la seg løse ved opplæring. Men det har vist seg at dette ikke er så enkelt. Det finnes ingen «quick fix»! Et eksempel er DnB sitt prosjekt «Alle skal på nett». De hadde 60.000 ikke-digitale blant sine kunder. Etter å ha drevet prosjektet i 2 år, hadde de fortsatt 60.000 ikke-digitale. De måtte skrote hele prosjektet etter å ha brukt noen millioner.

Det er to forhold som begrenser tempoet i digitaliseringen. Det første er at motivasjonen hos de ikke-digitale for å ta fatt på jobben med å tilegne seg nødvendig kompetanse, praktisk talt er fraværende. Selv om ulempene ved å stå utenfor og ikke være på nett, er betydelige, har det vist seg at de ikke-digitale er meget vanskelig å motivere. Det andre forholdet er at det er en stor investering for mange pensjonister å gå til innkjøp av nødvendig datautstyr! Mange har ikke de 4 – 5.000 kronene som skal til.

Det har vært en forestilling om at tiden vil løse problemet. Det er sikkert riktig, men det vil ta meget lenger tid enn det myndigheter og næringsliv har forestilt seg. Vi ringte for tre år siden nær 600 medlemmer for å hente inn e-postadresser. Det viste seg at ca. 40% av våre medlemmer ikke var på nett. En nylig gjennomgang av vår medlemsmasse viser noe overraskende at det fortsatt er ca. 40% av medlemmene som ikke er på nett!

Bildet ser slik ut:

Aldersgruppe            Antall              Ikke på nett               % ikke på nett

90 – 99                       19                    13                               68,0

80 – 89                        137                  68                               49,6

70 – 79                       300                  112                             37,3

60 – 69                       121                  39                               32,2

50 – 59                        5                      1                                 20,0

Alle                             585                  237                              40,5

Familiemedlemmer er ikke med i oversikten. Vi regner med at de fordeler seg på samme måte.

Vi ser som forventet at andelen ikke-digitale stiger med høyere alder. Overraskende er at så meget som 1 av 3 i gruppen 60 – 69 ikke er på nett.

La oss tenke oss at disse fortsatt ikke lar seg motivere og at de lever til de blir 90. Da vil det altså ta 30 år før «tiden har løst» digitaliseringsproblemet for denne gruppen. Tilsvarende betraktninger kan man gjøre for de øvrige aldersgrupper.

Perspektivet er altså ikke 5 – 10 år, som myndigheter og næringsliv ser ut til å ha trodd. Perspektivet er minst 30 år.

I mellomtiden vil vår utfordring være å arbeide med å motivere de av vår medlemmer som kan la seg motivere, sørge for at informasjon om opplæringsmuligheter til enhver tid er tilgjengelig og å støtte de som er på nett i utvikling av sine datakunnskaper.

Det er vår jobb å sørge for at myndigheter og næringsliv til enhver tid blir minnet om de ikke-digitale medborgere og at disse tilbys tilfredsstillende analoge løsninger.

Det finnes ingen «quic-fix»!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter