Mat i sykehjemmene – La oss få matlukten tilbake til korridorene!

Vi skrev ved en tidligere anledning at dette med mat på sykehjemmene kom til å bli en føljetong. Og slik har det blitt. Det er en utvikling på gang, men det går sakte! Det begynte med at det ble registrert at en stor del av pasientene på sykehjemmene var underernært. Da er det naturlig at det ble fokus på den mat som ble servert, kvaliteten på maten, hvordan den ble servert og til hvilke tider.

Samtidig har flere kommuner gått over fra å tilberede maten på sykehjemmene til å få den levert fra storkjøkken, en løsning som det er gode grunner til å stille spørsmål ved. Det er tenkt produksjon, distribusjon og lønnsomhet mens kvalitet og måten maten blir servert på, synes å ha kommet i 2. rekke.

Tiden for måltidene har også vært i fokus. Hovedmåltidet, middagen, er det knapt noen av pasientene som fra tidligere er vant med å få servert midt på dagen.

 

Vi har enda ikke hørt om noen kommune som har spurt hva «kundene», deres pasienter, mener. Vi har tidligere foreslått at kommunene gjennomfører en enkel «kundeundersøkelse» og stiller et representativt utvalg av pasientene følgende to spørsmål:

  1. Foretrekker du vakumpakket, oppvarmet mat levert fra sentralkjøkken, eller foretrekker du mat levert fra sykehjemmets eget kjøkken?
  2. Foretrekker du hovedmåltidet, middagen, servert midt på dagen, eller senere til det som er vanlig middagstid

Vi tror svarene vil gjøre valgene lettere for kommunene!

 

Det er en utvikling på gang. Det arbeides med å forbedre kvaliteten på det som serveres og det synes å være en voksende forståelse for at produksjon og tilberedning av mat må tilbake til sykehjemmene.

Vi ser i Moss avis den 7. februar at spørsmålet om å få matlagingen tilbake til sykehjemmene ble debattert i helse- og sosialutvalgets siste møte. Meningene spriker!

Rådmannen hadde foreslått å gjennomføre et pilotprosjekt kalt «Kokk på post» ved Per Gynt helsehus og Melløs bo- og servicesenter. Få matlukten tilbake til korridorene for å øke de eldres matlyst og livsglede.

Det ble vedtatt at forslaget om «Kokk på post» skal utredes i nye Moss kommune. Da kommer man kanskje et skritt videre, men fort går det ikke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter