Medisinmangel i Norge?

Alarmklokkene begynte å kime i begynnelsen av forrige uke. De første meldingene fra sykehus, sykehjem og fastleger lød på at det var en rekke mangler ved de ferdigpakkede medisindosettene som blir distribuert fra Norsk Medisinaldepot. Saken har vært omtalt i de fleste media! Dette berører i alt 70.000 brukere, så det er forståelig at saken blir omtalt som en kjempeskandale.

De første tilbakemeldingene gikk ut på feil medisiner i dosettene. Norsk Medisinaldepot opplyser at det ikke er feil medisiner i dosettene, men at det er medisiner som mangler. Det kan jo være like ille. Ille er det også at legene ikke hadde fått noe varsel om medisinmangelen.

Pasientene risikerer således ingen ting ved å ta de medisinene som ligger i dosettene. Men det er like fullt skremmende at det mangler medisiner som kan være livsviktige. Hjertemedisiner er blant disse.

Pasienter som berøres av dette er betjent av Norsk Medisinaldepot. I alt er de ansvarlig for 23.000 individuelt tilpassede multidoser. Dette er så omfattende og komplisert at det er åpenbart at det må være risiko for at feil kan oppstå.

Tidligere var det slik at sykepleiere i sykehjem og sykehus fylte dosettene manuelt. Det var et krevende arbeid som tok tid. Nå pakkes multidosene maskinelt. Utvilsomt rasjonelt, kostnads- og arbeidsbesparende. Men blir kontrollen god nok? Det inntrufne tyder på at den ikke er det!

I moderne logistikktenking er det slik at det helst ikke skal finnes lager i kjeden fra produsent til bruker. Varene skal være underveis. Lager binder kapital og forårsaker kostnader ved at det oppstår ukurans.

Men fjerner man lagrene, så reduserer man beredskapen og øker risikoen for leveringsbrist om produsentene ikke greier å levere fortløpende. Så vidt vi forstår er det en slik situasjon som foreligger nå, om det da ikke skulle har vært svikt i bestillingsrutinene?

Uten at vi har full oversikt, har vi det inntrykk at systemene for innkjøp og levering av medisiner må være meget omfattende, kompliserte – og sårbare!

Vi går ut fra at Statens legemiddelverk vil ha en full systemgjennomgang for å unngå gjentagelser av den medisinmangel som den vi har opplevd nå!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter