Medlemsrekruttering – stort potensiale for SENIOR NORGE

For en forening som SENIOR NORGE er medlemstilslutningen i flere sammenhenger av avgjørende betydning. Jo flere medlemmer foreningen representerer, jo større er mulighetene for å få gjennomslag for de eldres interesser i møte med lokale og sentrale styresmakter og i andre sammenhenger.

I tillegg til å erstatte tapet av medlemmer på grunn av høy alder og død, har SENIOR NORGE behov for å øke sin medlemstilslutning ytterligere. Foreningen vil derfor nå iverksette en rekruttering av nye medlemmer pr. telefon. Oppdraget er satt bort til Max Marketing Group.

Potensiale er betydelig. Det kan vi fastslå etter at en tilsvarende kampanje ble gjennomført i Østfold foregående år. Da fikk Senior Norge Østfold tilført hele 329 nye medlemmer. Foreningen teller nå i alt 844 medlemmer. Vi skulle tro potensialet er like stort i andre deler av landet!

En av våre største utfordringer er å opprette og vedlikeholde kontakt med våre nye medlemmer, slik at de opplever at de blir husket og verdsatt og at SENIOR NORGE Østfold er nærværende.

Vi gjengir nedenfor fra SENIOR NORGE sitt ukebrev til lokallagene:


«Senior Norge har til hensikt å øke medlemstallet for å få mer gjennomslagskraft. Max Marketing Group skal hjelpe SENIOR NORGE med medlemsrekrutteringen.

SENIOR NORGE har inngått avtale med Max. Mergetin Group (MMG) om telefonrekruttering av medlemmer.

MMG leverer tjenester av en kvalitet som deres oppdragsgivere er stolte av. I Norge har MMG kontorer i Kristiansand, Grimstad, Tvedestrand og Porsgrunn. MMG representerer SENIOR NORGE når de ringer opp potensielle medlemmer, og deres ansatte identifiserer seg fullt ut med SENIOR NORGE sine verdier og holdninger i sitt arbeid!

MMG startet arbeidet for SENIOR NORGE i uken som gikk. De har satt på et dedikert team på 3 heltidsansatte som på dagtid rekrutterer eksklusivt for oss og som ledes av teamleder. I tillegg setter de på et team som skal jobbe på kveldstid for å nå potensielle medlemmer som er vanskelig å nå på dagtid.

Vår generalsekretær, Knut Christian Høvik, hadde opplæring med MMG-teamene i Grimstad tirsdag i uken som gikk, og samme ettermiddag startet MMG sin ringevirksomhet for oss. MMG starter med å kontakte medlemmer som de siste 5 årene av ulike grunner har meldt seg ut av SENIOR NORGE  og prøver å få dem til å melde seg inn på nytt.  Resultatet så langt og etter mindre enn en ukes arbeid har vært meget oppløftende. Om 4- 6 uker starter MMG også med rekruttering av nye medlemmer som tidligere ikke har hatt medlemsrelasjoner til SENIOR NORGE.”

Vi har store forventninger til samarbeidet med MMG.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter