Mer oppmerksomhet om de pårørende – Heder til Fredrikstad kommune

Det er mange tusen av dem. Det er ikke de som roper høyest. Så har de også lett for å bli oversett. Vi tenker på alle de pårørende som tar på seg store belastninger ved å følge opp og støtte hjelpetrengende i sin nærmeste krets. Det er ofte ektefeller som tar seg av sine livsledsagere, men det kan også gjelde andre grupper som trenger hjelp.

Pårørende tar på seg et stort ansvar og store fysiske, psykiske og økonomiske belastninger. Vi har ikke sett noen forsøk på å beregne den samlede verdien av denne innsatsen, men den må være formidabel. Det antas at de pårørende står for rundt 100.000 årsverk. Før eller senere må spørsmålet om kompensasjon fra det offentlige komme på bordet.

Vi har sett det som en av våre oppgaver å skape større oppmerksomhet om de pårørende, deres situasjon og de behov de måtte ha for råd, veiledning og generell støtte. Mange av de pårørende er mer eller mindre utslitte av lengre omsorgsarbeid. Det er derfor med glede vi ser at det er økende oppmerksomhet omkring de pårørende.

Tidligere i år har ildsjelene Bjørn Boge og Katrine Westerveld på eget initiativ arrangert to «pårørende-møter» i Moss. Målet har vært å skape oppmerksomhet om de pårørende og deres situasjon med spesiell adresse til folk i kommuneadministrasjonen og politikere.

Velfylte saler tyder på at temaet har stor interesse. Møtene må således betraktes som meget vellykkede. Vi har vært medarrangør med spesielt ansvar for å få ut informasjon om møtene gjennom våre kanaler.

Et konkret tiltak som er verd å nevne, er at Moss kommune nå har ansatt egen pårørendekoordinator.

Det er vel ikke utlyst noen kommunekonkurranse, men Fredrikstad kommune har vært tidlig ute. I Fredrikstad Blad den 26. september ser vi at Fredrikstad er kåret til årets pårørendekommune. Vi gjengir et lite avsnitt fra avisen:

«Helseminister Bent Høie foretok utdelingen i Sandnes.

Juryens begrunnelse var i korte trekk: Fredrikstad kommune er et godt eksempel på hvordan man strategisk har jobbet med å forankre pårørendearbeid i ledelsen, både administrativt og politisk. Kommunen mottok stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen opprettet et pårørendesenter som systematisk jobber med å få implementert pårørendeveiledningen i tjenesten. Det er lett å finne informasjon på nettet, og lavterskeltilbudet gjør at det går fortere å få råd og veiledning. Jobben inn mot andre frivillige organisasjoner er også noe juryen har bitt seg merke i!»

All mulig honnør til Fredrikstad kommune. Det er alltid slik at noen må gå først og brøyte løypa.

Området «pårørende» kommer til å kreve mer i årene som kommer. Vi blir flere eldre, flere eldre kommer til å bli hjemmeboende og det kommer til å bli enda flere eldre som kommer til å trenge støtte av sine nærmeste pårørende!  Her må kommunene jobbe for å henge med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter