Midt i julestria -Som «pakke» fra sykehjem til sykehjem!

Samhandlingsreformen har skapt et nytt marked: «salg og kjøp» av sykehjemsplasser. Kommuner som mangler plasser på sine sykehjem, kan kjøpe sykehjemsplasser hos kommuner som har ledige plasser å tilby. Dette er en lettvint nødløsning. I stedet for å bruke sine økonomiske ressurser på å øke sin egen sykehjemskapasitet går de til kjøp av sykehjemsplasser i annen kommune. Løsr aktutte problemer, men det er jo litt som å «tisse i buksa» for å holde varmen.

Det kan ikke være ønskelig å flytte pasienter fra sykehjem og kjent miljø i egen kommune til sykehjem i annen kommune med ukjent miljø for pasienten. Heller ikke er det en god løsning for pårørende.

Vi gjengir nedenfor en henvendelse Terje Lloyd Andersen har gjort til ordføreren i Spydeberg kommune. Han gir uttrykk for synspunkter om kommunes «pakkeforsendelser» av sykehjemspasienter, og at flyttingen av hans svigermor skulle skje midt i julestria. Les hva Terje skriver den 10. desember:

Til Ordføreren!

Det er med stor bekymring vi i dag mottok informasjon om at pasientene hjemmehørende i Spydeberg, men som nå er midlertidig plassert på øvrige sykehjem utenfor Spydeberg kommune, vil bli tilbakeført til brakkebebyggelsen ved Grinitun FØR jul.

Flere av disse pasientene har deltatt i de juleforberedelsene ved de andre sykehjemmene og har gledet seg til å ta del i julefeiringen der. Nå blir de nødt til å tilbringe julen i ukjente omgivelser med nye mennesker og ikke få nyte godt av de forberedelser de har vært med på. Dette synes jeg er sterkt beklagelig!

Kan ikke se noen annen verdi av dette enn at kommunen muligens kan spare noen skarve kroner. Det hadde vært mest humant om de dette gjelder, kunne feire julen på det stedet de nå er kjente.

Vi som pårørende har ikke fått tilstrekkelig beskjed om flyttingen. Vi fikk tilfeldigvis beskjed i dag 14 dager før jul. Dette er lite akseptabelt. Vi får heller ikke mulighet til å forberede at de skal flyttes. Jeg håper dere kan ta fornuften og medmenneskelige hensyn fatt og utsette denne flyttingen.

Med hilsen

Terje Lloyd Andersen

Ordføreren gir uttrykk for at han forstår Terjes synspunkter, men nevner at han ikke har noen befatning med selv flyttingen. Hans rolle har vært å sikre finansiering av oppføring av en paviljong med 9 nye boenheter ved Grinitun, slik at pasienter som har måttet innfinne seg med et botilbud utenfor kommunen, kan komme tilbake til Spydeberg. Så innser han at informasjonen i forbindelse med flyttingen, kan ha vært mangelfull.

På annen plass i dagens utgave av SENIORAVISA har vi et innlegg om samhandlingsreformen: »Samhandlingsreformen – romjulsbetraktninger»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter