Nyttårsbetraktninger

Leserinnlegg v/ Agnete Tjærandsen

For mange er nyttårs feiringen fest og raketter – for andre tid for å gjøre opp status og tenke fremover.  Jeg hører til de siste og for meg er Nyttårsaften kanskje den fineste i hele året- bak deg ligger det du ikke kan gjøre noe med, hvor gjerne du enn ville endre på feilslåtte planer og dårlige beslutninger – men foran deg – foran deg ligger et helt nytt, blankt år.

Jeg ser med forventning og glede på den ubrukte, litt tjukke, fine dagboken, som er anskaffet i god tid før årsskiftet. Januar har allerede fått noen brukte blader – møter som er planlagt i god tid – men resten, resten er blanke ark med muligheter uten tall.

Jeg inngår en stille avtale med meg selv, om å bruke disse blanke ark til fargerike opplevelser – med gamle, såvel som nye venner – til positive avgjørelser, både for meg selv og mine nærmeste. Til positiv innsats for det samfunn, der jeg har oppgaver, noen har betrodd meg å løse.

Så langt det personlige –

En av mine viktigste oppgaver i det nære samfunn, er å være leder av Bodø Eldreråd. Det er som leder jeg har tilgang til denne spalten, der rådet i løpet av året forsøker å holde vår basis gruppe orientert om, hva vi holder på med.

Vi har i løpet av 2018 hatt 7 møter og behandlet 45 saker – saker som i flere tilfeller har resultert i uttalelser til bystyre og politikere. Flere ganger har rådets medlemmer vært på bystyrets talerstol og fortalt bystyrets medlemmer, hva vi arbeider med. Det er en viktig oppgave for et råd, som representerer neste 8000 borgere.

Vi har da også blitt omtalt i meget positive ord fra Ordføreren, særlig etter den vellykkede samling av Eldreråd fra hele Nord Norge, som vi var vertskap for i april måned. Det er svært hyggelig å få god omtale, men det legger listen høyt for det kommende år. Vi skal gjøre vårt beste. Vi har tidligere røpet, at vår hoved fokus i 2019 vil være «Eldrerådets Idebank», der vi ønsker å involvere alle i aldersgruppen. Det kan bli en ordrebok for byens politikere, som de kan ha stor nytte av i arbeidet med å skape de beste vilkår for Bodøs «Gamle»!

Så altså – både som privat person og som offentlig person -oppfordrer jeg alle til å la Nyttårsaften være mer enn bare raketter og fest – tenk på, hvordan du best kan bruke de 365 blanke ark, som ligger foran deg, til glede – og kanskje nytte – for deg selv og dine nærmeste. For fellesskapet og for den fine kommunen du bor i !

Riktig GODT NYTTÅR!

 

Agnete Tjærandsen

Leder Bodø Eldreråd

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter