Parkering kr. 13 000 – ikke medlemsrabatt på Kalnes

Vi hadde egentlig ikke tenkt å skrive mer om parkeringsforholdene ved Kalnes sykehus. Vi synes vi hadde utredet saken godt nok i vårt innlegg i SENIORAVISA den 4. november «Parkering på Kalnes – folk er opprørt». Et utgangspunkt for dette innlegget var en besøkende på Kalnes som hadde lagt igjen hele kr. 2.400,- for å besøke sin syke kone!

Det var før vi i TV2 nyheter ble oppmerksom på Steinar Kløverød sine erfaringer. Saken ble først omtalt i Smaalenenes Avis.

Steinar er en av SENIOR NORGE Østfold sine mange lojale medlemmer. Han har vært medlem hos oss i 2 år, siden 26.02.2017. Steinar og hans kone Ragnhild var på nesten hvert eneste temamøte på Gleng i Sarpsborg. Den lange veien fra Ørje var aldri noe hinder for Steinar og Ragnhild.

Ragnhild ble syk og ble lagt inn på Kalnes sykehus hvor hun etter Steinars utsagn fikk utmerket pleie. Steinar kjørte daglig veien fra Ørje til Kalnes for å besøke sin syke kone. Det ble en to timers kjøretur hver dag.

Det Steinar reagerer på er parkeringsutgiftene. Det ble ca. kr. 100,- pr. dag. Da Ragnhild døde 25. mars i år hadde Steinar betalt i alt kr. 13.000,- i parkeringsavgift. Dette er hinsides enhver rimelighet. Steinar er kritisk til at parkeringen drives av private aktører i samsvar med billigste anbud.

Steinar forhørte seg om det ikke skulle finnes noen ordninger for de pårørende og om han kunne få refusjon for sine parkeringsutgifter. Svaret var at han måtte kunne bruke bussen. Det hadde vært en mulighet å slippe parkeringsavgiften hvis han hadde søkt på forhånd. Men det er jo ikke så godt å vite om den man er pårørende for er døende og hvor lang tid det skulle ta.

Sykehuset på Kalnes har parkeringsordningen til vurdering. Som også nevnt i vårt tidligere innlegg håper vi de gjør endringer som innebærer at prisene holdes innenfor det som kan betraktes som rimelig, og at det vil finnes refusjonsmuligheter for de som har behov for parkering over lengre tid. Skrekkeksempler som de vi har sett her, håper vi at vi ikke se igjen. Vi regner med at sykehuset denne gang nøye vil vurdere alle konsekvenser av de bestemmelser de vil gjennomføre.

Vi håper sykehuset kommer frem til en enkel ordning som ikke krever at besøkende må lese lange utredninger på internett eller oppslag, før de våger parkere. Enkelt må det være!

Vi i SENIOR NORGE Østfold regner med at det ikke ligger innenfor vår rekkevidde å forhandle oss frem til rabatt for våre medlemmer. Vi håper imidlertid at vi, ved å skape oppmerksomhet om saken, kan bidra til at det etableres parkeringsbestemmelser som gagner de besøkende meget bedre enn dagens ordning.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter