Parkering på Kalnes – folk er opprørt!

I lengre tid har frustrasjonen over de høye prisene for parkering ved sykehuset på Kalnes stadig økt. På Facebook går det igjen et innlegg som gir uttrykk for at det ikke skulle være parkeringsavgift i det hele tatt ved våre sykehus. Det høres faktisk ikke urimelig ut! Undres på hvor mange «likes» innlegget har fått?

Det har vært gjengitt i lokale aviser og i andre media tilfeller om groteske konsekvenser av gjeldende parkeringsbestemmelser på Kalnes.  Det siste er historien til Jan Henrik Breda. Hans kone var kritisk syk og ble innlagt på Kalnes. Han ble sittende igjen med en parkeringsregning på hele kr. 2.400,- for å besøke sin syke kone! Vi må vel kunne fastslå at dette her hinsides all rimelighet.

Hvorfor har det blitt slik? Sykehuset eier grunnen og bestemmer selv hvordan parkeringen skal avgiftsbelegges. Det kan se ut som om sykehuset har tøyd grensene til det ytterste for å skaffe inntekter til driften.

Som utgangspunkt for fastsettelse av parkeringsavgiftene har sykehuset brukt satsene i det indre byområde i Sarpsborg. Det skal da umulig kunne være slik at det er riktig å bruke det samme nivået for en parkeringsplass på et jorde langt utenfor sentrum.

Så vidt vi forstår er det avgiftsbelagt parkering på så å si alle sykehus. Vi finner ingen rimelighet i at avgiftene på Kalnes skal ligge himmelhøyt over det som gjelder for andre sykehus i regionen. Det kan ikke være så meget bedre å parkere på Kalnes at dette på noen måte kan forsvare avgiftsforskjellene.

For å kunne sette deg inn i avgiftsbestemmelsene som gjelder på Kalnes, må man gå inn på sykehusets nettsider. Det er takster for forskjellige tider og lengder. Takstene er mer en kompliserte nok. Skal det være slik at folk må gå inn på sykehusets nettside og sette seg inn i parkeringsbestemmelsene før de besøker sykehuset? Vi våger på påstå at de aller fleste ikke tar seg tid til det.

Et alternativ er å lese de instruksene som er tilgjengelig ved automatene. Men hvem har tid til å lese disse når det fort samler seg opp en kø av folk bak seg som vil ha tilgang til automaten?

Vi forstår at sykehuset tar til seg all kritikken og at de tar hele parkeringsopplegget opp til vurdering. La oss håpe at det etablerer et system som er så enkelt at folk flest forstår det uten å måtte sette seg inn i lange kompliserte bestemmelser. Så må de finne et prisnivå som i alle fall ikke ligger over gjennomsnittet av andre sykehus.

Det skal ikke koste skjorta i parkering for å besøke noen på sykehuset!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter