Prisen for ufullstendig kvalitetssikring!

Det er en uomtvistelig kjensgjerning at oppstår alt for mange feil i norsk helsevesen. Noe av dette er dokumenterbart, det meste er det sannsynligvis ikke. Noen feil er mindre alvorlige mens andre kan være katastrofale for pasientene! De fleste av kostnadene kan hver for seg være små, men til sammen må det antas at kostnadene er formidable. Innenfor enkelte områder kan kostnadene kvantifiseres.

Det har forundret oss at norsk helsevesen ikke er mer opptatt av kvalitetssikring og den operative kontroll de vil kunne oppnå gjennom å etablere kvalitetsstandarder for norsk helsevesen som kan gi grunnlag for en sertifiserbar kvalitetssikring.

Dette har vi påpekt ved flere anledninger uten at vi så har opplevd at noen har respondert. Dette får oss til å anta at det innenfor helsevesenet ikke finnes kunnskap og erfaring i å arbeide på grunnlag av etablerte standarder og tilhørende, sertifiserbare kvalitetssystem.

Mangelen på slik kunnskap og erfaring og mangelen på kunnskap om kvalitetsbristenes kostnader kan være en årsak til at kvalitetssikring ikke står høyere på prioritetslisten til helsemyndighetene. Unnlatelsessynden har en meget høy pris:

  • Vi har nylig erfart at en pasient ble skåldet til døde fordi badevannet var for varmt.
  • I ABC-nyheter av den 13. mars d.å. leser vi om en pasient fikk fjernet tykktarmen ved en feiltagelse. Det var en annen pasient som skulle ha hatt denne operasjonen!
  • I ABC nyheter av den 24. september 2018 ser vi at hele 355 pasienter i perioden 2013 – 2017 har vært operert uten at det var nødvendig eller riktig
  • I 4 av de 355 sakene førte operasjonene til at pasientene døde.
  • En av pasientene mistet begge eggstokkene og derved muligheten til å få barn.
  • Det er i periode som er nevnt ovenfor utbetalt nær 140 mill. kroner til norske pasienter som aldri burde vært operert

Dette er noen ganske få, dokumenterbare saker. Det aner oss at dette kun er en brøkdel av det som finnes i «gråsonen» – de udokumenterte tilfellene!

Noen innenfor helse- og omsorgssektoren skulle få ansvaret for å etablere standarder for norsk helsevesen som kan gi grunnlag for sertifiserbar kvalitetssikring.

Dette er ingen «venstrehåndsjobb!»

Se på annen plass i dagens utgave av SENIORAVISA innlegget: «Norsk helsevesen – tilsvar fra Åse Michaelsen»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter