Proaktive Eldreråd! v/Agnete Tjærandsen

Nå er vi kommet så langt at de fleste kommuner har gjort unna valget av eldreråd for perioden 2019 -2023. Vi vil gjerne bidra til at rådene og deres virksomheter får større oppmerksomhet i denne perioden. Les gjerne vårt innlegg i SENIORAVISA av den 18. november – «Eldrerådene – ut av skyggen!»

Den avtroppende lederen i Bodø eldreråd, Agnete Tjærandsen, har sendt oss en oversikt over eldrerådets virksomhet i perioden som er gått.

Hun gir et bilde av et levende, velorganisert og proaktivt eldreråd. Det at de er proaktive innebærer at de ikke er passive og venter på at oppgavene faller i fanget på dem. De har sin agenda og et spesielt aktivt forhold til sitt bystyre.

Og så har de forstått betydningen av å være synlige i media!

Vi håper Agnete Tjærandsens innlegg kan inspirere andre Eldreråd til å komme med innlegg til SENIORAVISA. Spalteplass skal vi alltid skaffe!

Les hva Agnete skriver:


Først og fremst har vi blitt synlige – gjennom spalten i Avisa Nordland – takk for det – men også for de styrende organer i kommunen. Vi har mange ganger informert bystyret i de åpne minuttene før hvert bystyremøte, om det vi har holdt på med. Bystyrerepresentantene har blitt løpende underrettet om hva Eldrerådet steller med.

Det første året var det rådets ønske om å høre innbyggernes tanker om, hvordan de ønsket å bo, når de ikke lenger klarer seg selv. Det var entydig tilbakemelding om, at de fleste ønsker seg en omsorgsbolig med den nødvendige hjelp til å klare seg selv. Aller helst vil nok de fleste bo hjemme så lenge som mulig, men når det ikke lenger er en mulighet, er omsorgsbolig neste valg. Det betyr ikke at vi ikke tenker på de som har behov for sykehjem, men for de fleste er første prioritet – omsorgsbolig.

For å være orientert om det nyeste som bygges av omsorgsboliger, gjorde Eldrerådet en studietur til Bergen, der de har flere nybygde boliger i både urbane strøk og ute i distriktet.  I tillegg studerte vi det nyeste Helsehus, som ble åpnet i mars 2019 i Fjell kommune. Dette er jo også aktuelt for Bodø Kommune, som sammen med fylket og Nordlandssykehuset skal bygge helsehus i Bodø. Denne studieturen ble presentert for Bystyret i form av en brosjyre som i bilder og tekst viste, hvordan slike oppgaver kan løses.

Det siste året har Eldrerådet konsentrert seg om å bli synlig i alle deler av kommunen. Vi har hatt åpne møter i Misvær og på Tverlandet i tillegg til i Bodø – med den flotte tittel «Eldrerådets Idebank». Uansett hvor i kommunen er det tre ting som går igjen i folks ønsker

  1. Fremkommelighet på gater og fortau særlig på vinterstid
  2. Benker over hele kommunen – slik at trette bene får hvile.
  3. Flere busser – helst på bestilling – Rosa Busser
  4. Når vi da i tillegg har vært vertskap for et meget vellykket felles Eldrerådsmøte for alle eldreråd i Nord Norge synes jeg – som leder – at dette eldreråd har gjort en meget bra innsats.

 

Agnete Tjærandsen

Avtroppende leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter