Protokoll fra styremøte 8 – 19

SENIOR NORGE Østfold avhold årets 8. styremøte i Tune Bibliotek onsdag den 25. september. Til stede under møtet var Arne V. Larsen, Øivind Strømnes, Vinni Hestenes, Jan Riis, Per Arne og Finn Åsmund, sistnevnte var møteleder.

Sesongavslutning 4. desember – «FØRJULSKONSERT»

Dette møtet vil bli innledet med en kort orientering om aktiviteter gjennomført i 2019 og hva vi har oppnådd av resultater. For øvrig skal møtet være et rent hyggemøte med en førjulskonsert som skal gjøre møtet til en minnerik begivenhet.

Øistein Darum utarbeider program for konserten. Den første delen vil inneholde utvalgte Evert Taube melodier, mens den siste delen vil inneholde norske og utenlandske julesanger. Han stiller med orkester og solister.

Fremtidige styremøter på sykehjem

Forrige styremøte ble holdt på Edwin Ruuds sykehjem i Mysen. Styret var enige om at dette var en god løsning og at vi gjerne arrangerer flere av våre styremøter på andre sykehjem. Det gir oss impulser og nye kontakter.

Reisetilbud

Det har vært liten interesse for Bohuslän-turen til tross for at dette skulle være et interessant og godt tilbud. Turen til Casas Heddy på Lanzarote i januar ser ut til å vekke større interesse. Vi kommer til å kunne tilby deltagerne to foredrag under turen – Audhild Freberg Iversen, SENIOR NORGE sin advokat, vil snakke om aktuell seniorjuss, mens Agnete Tjærandsen, leder for SENIOR NORGE Nordland vil snakke om «Hvordan det er å bli gammel uten å bli det?»

Pårørende-møter i Moss

Ildsjelene Bjørn Boge og Karine Westerveldt har tatt initiativ til og arrangert to vellykkede, godt besøkte møter i Moss. Vi har deltatt som medarrangør og har vært behjelpelig med distribusjon av informasjon gjennom våre kanaler. Vår deltagelse har gitt oss impulser og nye kontakter.

Brosjyre og innmeldingsblankett

Vi har utarbeidet en ny liten brosjyre som viser vår forening i et nøtteskall. Samtidig har vi utarbeidet ny blankett for innmelding av nye medlemmer.

Regnskap/kasse/bank

Vi har rimelig kontroll over så vel inntekter som utgifter. Likviditeten er god.

Kasserer vil undersøke hva Eidsberg Sparebank krever av bankomkostninger og melde tilbake til styret.

SENIORAVISA

SENIORAVISA har etter hvert blitt «limet» i vår forening. Det ser ut til at vi kommer ut året med et resultat på opp under 55.000 besøk. Det er mange som følger oss – faktisk minst like mange ikke-medlemmer som medlemmer.

Vi har etter hvert hatt 30 gjesteskribenter. Vi er i ferd med å innarbeide en egen lege/helsespalte: «Månedsbrev fra FAUST MEDISINSKE SENTER»

Vi er aktuelle. Det er ingen som slår oss på frekvens, med utgivelse av nye innlegg hver eneste mandag hele året rundt!

Fornyelse/salg av annonseplasser

Vi har i alt 15 annonseplasser i SENIORAVISA. Det gjenstår å fornye 4 avtaler for inneværende år.

Grasrotandelen

Spillinnsatsen har blitt noe redusert, men vi har fått to nye spillere slik at vi nå har 32. Det kan forventes at vi når et årsresultat noe av kr. 12.000. En relativt stabil inntektskilde.

Aktivitetskalender

Vi distribuerer ajourført aktivitetskalender under førstkommende temamøte. Her kan våre møtedeltakere se hva vi har gjennomført i løpet av året som er gått, og hva som kommer resten av året.

Vi har velkjente foredragsholdere 2. oktober og 6. november, henholdsvis leder av «Rådet for et aldersvennlig Norge», Trude Drevland og statssekretær Anne Bramo.

Underholdning 6. november

Adolf undersøker hva Greåker Mannskor vil kunne tilby. Melder tilbake til styret.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter