Senior Norge Østfold logo 200

Referat fra styremøte 9 – 19, 30. oktober 2019

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 9. styremøte i Tune Bibliotek onsdag den 30. oktober.er. Til stede under møtet var Arne V. Larsen, Øivind Strømnes, Vinni Hestenes, Per Arne Polsrød, Terje Lloyd Andersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte. Ledet møtet.

Eldrerådene

Terje Lloyd Andersen er valgt inn som vår representant i eldrerådet i Våler kommune.

Vi vil gjøre en henvendelse til alle 12 kommuner i Østfold og be om å få tilsendt en oversikt over hvem som er medlemmer av eldrerådene i hver kommune. Vi tar sikte på å publisere oversiktene i SENIORAVISA. Dette er et av tiltakene for å bidra til at eldrerådene blir bedre kjent.

Valg av styre 2020 – sikre kontinuitet

Vi vil allerede nå engasjere valgkomiteen med henblikk på valg av nytt styre 2020. Valget foregår 4. mars 2020. Et hovedmål med valget er å sikre kontinuitet i virksomheten.

Leder av SENIOR NORGE Østfold har også rollen som sekretær. Han tar ikke gjenvalg som leder men er åpen for å ta imot tilbud om å fortsette som sekretær og medlem av styret.

Driftsstøtte fra SENIOR NORGE

Vil bli utbetalt i løpet av siste kvartal d.å. med samme beløp som for første halvår. Dette innebærer at vi medregnet egne inntekter, har et rimelig bra økonomisk handlerom.

Grasrotandelen

Vi har hatt avgang av noe spillere i løpet av året, men tilgang av noen flere. Vi har ti dag 31 spillere. Innsatsen pr. spiller har gått noe ned. Vi ender sannsynligvis på kr. 12.000 – 13.000 for hele året. Vi vil fortsatt arbeide for å få flere spillere til å stille opp for oss. Tatt i betraktning at vi er en forening med nær 700 medlemmer, mener vi at vi burde hatt mange flere spillere.

Regnskap

Regnskapet viser et rimelig bra overskudd og en god likviditet.

Skifte bank

Kasserer får i oppdrag å bytte bank til Eidsberg Sparebank. Banken har hovedkontor på Mysen og filial i Sarpsborg. Vi vil få bedre betingelser i denne banken enn i vår nåværende bank. Kasserer konfererer med nettsideredaktør om det som gjelder forholdet til Brønnøysundregistrene.

VÅR UKEAVIS – SENIORAVISA

Vi får over 6.000 besøk i oktober måned, sprenger en ny barriere og noterer ny månedsrekord. Vi kommer samtidig sikkert til å slå fjorårets årsrekord på 54.252 besøk. Vi er tilfreds med at vi kan tilby våre annonsører god eksponering av annonsene og vi takker vår lesere for den store interessen vi blir vist.

Vi arbeider for en videre utvikling av SENIORAVISA for å kunne tilby våre lesere en enda bedre avis. Våre lesere vil se at vi etter hvert utvikler egne spalter: LEGESPALTEN: nytt fra… ELDERERÅDENE: nytt fra… kommune, LESERINNLEGG: v/… DATAHJELPEN:… SENIOR NORGE: ukebrev – siste nytt. Det vil ta noe tid før vi har dette på plass, men vi er allerede i gang.

Temamøte 6. november, sesongavslutning 4. desember

Møteoppleggene ble gjennomgått og det meste er på plass

Neste styremøte vil finne sted på Gressvik Sykehjem i Fredrikstad, onsdag 27. november..

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter