Rødgrønt flertall vil oppløse Viken!

Vi hadde nesten begynt å miste motet, men det nylig gjennomførte valget har snudd opp ned på meget. I region Viken er det nå rødgrønt flertall som har til hensikt å få oppløst Viken! Dette er nedfelt i de rødgrønnes (Ap, Sp, MDG og SV) samarbeidsplattform. Det kan være en bra begynnelse til en bedre løsning! Nå ser det også ut som om Fremskrittspartiet kan komme til å slutte seg til.

Å få gjennomført oppløsningen er avhengig av et Stortingsflertall etter valget i 2021.

For oss står Viken som en uforståelig løsning og det sletteste politiske håndverk vi noensinne kan huske å ha sett.

Sentraliserings- og stordriftsideologene har fått herje fritt. Folk deler imidlertid ikke deres klippetro på at sentralisering og stordriftsmodeller er en garanti for bedre og billigere tjenester. Sentralisering innebærer at man fjerner seg fra de fleste brukerne. Stordrift er noe av det vanskeligste man kan gi seg inn på. Det blir fort til at man skaper tungrodde, ineffektive, kostbare byråkratiske løsninger.

Introduksjonen av den nye regioninndelingen må kunne betraktes som et demokratisk overgrep. Vi er ikke en gang ferdig med gjennomføringen av en kommunereform før regionreformen blir «tredd over hodet» folk. Vi kan ikke se at det har vært noen synlig form for demokratisk prosess på forhånd.

Det kunne vært lurt av politikere og byråkrater og spurt folk om hva de mente om regionreformen under arbeidet med å utvikle den. Da ville de sannsynligvis endt opp med en bedre løsning, og ikke minst de kunne fått folk med seg

Vi har i etterhånd spurt en rekke østfoldinger om deres mening. Vi har ikke truffet en eneste en som har en eneste positiv kommentar. Ikke en har kunnet fremheve en eneste fordel som skulle kunne gi oss bedre og billigere tjenester! Løsningen er kort og godt uforståelig for folk flest.

Man skulle tro at politikere lytter til hva folk sier og mener. De er tross alt folkets tjenere!

Det er tydeligvis ikke alle politikere som har skjønt det. Dette gjelder imidlertid ikke Sp sin leder, Trygve Slangsvold Vedum. Han har lyttet til folk og forstår folk flest sin sterke motvilje mot sentraliserings- og stordriftsmodeller. Så går han inn for løsninger som tar hensyn dette. Sp fosser frem på meningsmålingene og endrer det politiske bildet! Det er tydeligvis kostbart for de politikere som velger å la være å lytte til folks meninger i stedet for på arrogant vis å ignorere dem!

Vi forstår at planene om å bygge nytt administrasjonsbygg for Viken i Sandvika er skrotet.

Viken er den store verkebyllen, men vi har samtidig en sak i nord hvor tvangssammenslutningen Troms/Finnmark heller ikke synes ferdig behandlet.

Vi synes det er positive signaler vi nå får fra flertallspartiene i Viken, men tør ikke helt slippe jubelen løs. Vi er fortsatt avhengig av sammensetningen på Stortinget etter valget i 2021.

Østfoldingene er tøffe nok, men Vikinger vil de ikke bli!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter