Se en gang til: Slik ser et ISO-sertifikat ut!

Vi har vært opptatt av alle feil som begås i norsk helse- og omsorgsvesen, hvorav mange kunne vært unngått om man hadde hatt oppegående, sertifiserbare kvalitetssikringssystem. Dette har vi skrevet om i SENIORAVISA flere ganger, senest den 8. juli. Det var skrevet som en henvendelse til ledere av norsk helse- og omsorgsvesen. Det hadde som mål å skape bevissthet om at det faktisk finnes internasjonalt anerkjente og sertifiserbare kvalitetsstandarder, f.eks. ISO-standardene.

Vi har i vår naivitet trodd at, med alt som begås av feil innen helse og omsorg, så skulle dette med sertifiserbar kvalitetssikring være et hett tema. Når tilbakemeldinger på våre innspill uteblir, tolker vi dette dithen at det ikke finnes tilstrekkelig med kunnskap og kompetanse om dette innenfor helse og omsorgsvesenet. Bevisstheten om at kvalitetssikring er et eget fag, synes heller ikke å være til stede.

Vi har lagt ut bilde av Volvat sitt ISO-sertifikat for å vise eksempel på at det finnes sertifiserbare kvalitetsstandarder. Dernest å vise at en av det offentliges private konkurrenter har funnet at ISO-standarden er relevant og anvendbar for deres virksomhet. Skulle ikke dette også gjelde for offentlige helse- og omsorg?

 

ISO-standardene er internasjonalt anerkjent og utbredt. Västtrafikk, som er en av Sveriges største innenfor person- og godstrafikk, driver en kompleks virksomhet. De er sertifisert i henhold til 3 forskjellige ISO-standarder for å være tilfredsstillende dekket. Sertifikatene henger for beskuelse i selskapets ferger! Se illustrasjonsbilde!

Dessverre er ikke våre forventninger om det offentliges engasjement i spørsmålet om etablering og innføring av sertifiserbare kvalitetssikringssystemer, innfridd. Egentlig er vi ikke overrasket over dette.

Mer overrasket er vi over medias forhold til spørsmålet. Ikke en eneste gang har vi i aviser og andre media sett noen som har bragt inn i bildet spørsmålet om sertifiserbar kvalitetssikring innen offentlig helse og omsorg. Heller ikke har vi sett ISO-standardene eller andre anerkjente standarder omtalt. Mangler også media kunnskaper om faget Kvalitetssikring?

Det er like overraskende at de store pensjonistorganisasjonene heller ikke er engasjert i spørsmålet. Dette skulle være en høyprioritets affære! Kvalitetssikring gjelder sikkerhet for brukerne!

En artikkel i Aftenposten 17. juli bekrefter igjen betydelig svikt i kvalitetssikringen. Det rekker å gjengi overskriften: «Levende kvinne ble erklært død!»

Vi har i minne at regjeringen arbeider med en omfattende kvalitetsreform innenfor helse- og omsorgsvesenet. Det er spennende å se hva de kommer frem til, og om de har sett betydningen av operativ kontroll gjennom sertifiserbare kvalitetssystem.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter