Marvin Wiseth

Senior Norge står opp for våre eldre!

Leserinnlegg v/styreleder Marvin Wiseth

Siden 2019 er et valgår, vil vi i Senior Norge rette søkelyset mot den demokratiske utfordringen vi har i Norge. I underkant av en million mennesker er nesten uten politisk representasjon i våre folkevalgte organer. Senior Norge har flere ganger henvendt seg til de politiske partiene om dette, senest foran nominasjonsmøtene til årets valg.

Det er svært lite som tyder på at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter. Partiene er mer opptatt av kjønnsbalanse og ungdom en av eldre.

Vi tror vi lettere finner løsninger på eldres utfordringer med flere over 60 år i folkevalgte organer. Også innenfor politisk arbeide er det tydelig at man har «best før 60 år» som rettesnor. Det er for fristende å ikke nevne navn som Winston Churchill, Nelson Mandela, Ronald Reagan og Konrad Adenauer fra den politiske stjernehimmel. De var alle godt opp i årene da de hadde sine lands høyeste folkevalgte posisjoner.

Det hører også med i dette bildet at mange eldre kvier seg for å påta seg oppgaver som folkevalgte. Noen mener at de ikke vil bruke tid på dette, andre mener at de ikke har det grunnlag som trengs. Vi tror det er viktig at eldre ikke bare skal nyte, de skal også yte til fellesskapet. Dersom en er blitt over 60 år, har en erfaring som er bedre enn de flestes. Det er få ting som trumfer erfaringer fra et levd liv, også i politikk.

Vi i Senior Norge vil derfor i forbindelse med høstens valg, lansere en kampanje hvor vi oppfordrer eldre velgere «til å kumulere en senior/velge en senior». Det er for øvrig et faktum at eldre velgere er flinkere til å bruke stemmeretten enn mange andre grupper. Vi trenger i alle fall eldre folkevalgte som taler de eldres sak.

En annen av våre hjertesaker som vi alltid vil ha sterk fokus på, er retten til en verdig alderdom. Mye bra har skjedd, men det gjenstår også svært mye. Det trengs utvilsomt flere varme hender i eldreomsorgen. Men det er ikke alt. Eldreomsorg blir gjerne fort et spørsmål om økonomi, men det er så mye mer enn det. Det handler også om kultur og holdninger.

Kommunene som driver og har ansvaret for våre sykehjem, må bli flinkere til å ta perspektivet til de som bor der. Det er faktisk for beboerne de driver sykehjemmene.

Vi ha aldri før hatt så mange eldre i Norge som vi har i dag. Heller ikke har det vært så mange friske og hatt og hatt så mye kompetanse. Noen ser på eldrebølgen som et problem, vi i Senior Norge ser på det som en mulighet!

 

Marvin Wiseth

styreleder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter