Senior Norge trenger ditt medlemskap

Leserinnlegg v/Arne Bruusgaard

Senior Norge – Hva er det med denne organisasjonen som gjør at man bør være medlem? “What’s in it for me?” For meg handler medlemskapet om noen grunnleggende verdier – verdier som er viktige for vårt demokrati.

Det er to nasjonale seniororganisasjoner i Norge. Den ene heter som sagt Senior Norge og den andre heter Norsk Pensjonistforbund – eller bare Pensjonistforbundet.

På mange måter kan man si at de har ganske sammenfallende saksområder. Økonomi, jus, bolig, arbeid, omsorg og flere andre områder. Men, der slutter også likhetene. Løsningene de står for er vesensforskjellige:

Pensjonistforbundet ønsker og krever at all eldreomsorg skal skje i offentlig regi. Pensjonistforbundet har som mål at det skal ha enerett til å forhandle de økonomiske rammene for pensjonistene på samme lest som andre fagforbund.

Senior Norge ønsker et samfunn der offentlig og privat eldreomsorg kan konkurrere om de beste løsningene. Senior Norge ser en fare der en aktør skal få “monopol” på driften av eldretjenester

Senior Norge har som mål å være representert som en av flere aktører i forhandlinger med staten om pensjonistenes rammer.

Pensjonistforbundet er et forbund som formelt er uavhengig, men som i praksis er knyttet til LO. Dette forbundet er det største i landet – fordi brorparten av medlemmene automatisk blir overført fra LO. Pensjonistforbundet ønsker ikke at Senior Norge bør ha plass som forhandlingspartner vis a vis regjeringen.

Senior Norge er en uavhengig organisasjon som ønsker en “blanding” av private og offentlige aktører innen eldreomsorgen og tjenester til eldre. Innovasjonstakten er som regel høyere hos private tilbydere og brukertilbakemeldinger er ofte bedre enn hos de offentlige driverne.
Senior Norge driver også som ombudsmann for eldre der overgrep og mangel på omsorg blir rapportert inn til organisasjonen. I så henseende er organisasjonen i en særstilling best i klassen.

Senior Norge vurderer det som et stort og til og med farlig demokratisk problem dersom Pensjonistforbundets syn skal vinne frem: Da vil det være LO som får den største definisjonsmakten om seniorenes rammer i Norge.

Senior Norge trenger ditt medlemsskap for å sikre den demokratiske maktbalansen om hvem som skal få siste ordet om seniorenes situasjon i Norge.

Så enkelt er det – og så vanskelig å kommunisere: Det er de viktige prinsippene som er beskrevet her som gjør at jeg er medlem av Senior Norge – Meld dere inn nå – og gi Senior Norge din støtte – enten du er senior selv eller pårørende. Det er faktisk mye som står på spill.
  1. november 2019

Arne Bruusgaard

 

Det er enkelt å bli medlem i SENIOR NORGE. Øverst til høyre på førstesiden finner du en rund knapp «Meld deg inn i dag». Trykk på knappen, fyll ut innmeldingsskjemaet som kommer opp, trykk på «Bekreft», og så er du medlem. Velkommen skal du være!

Redaktørens anmerkning!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter