Senior- og boligøkonomi – anno 2019

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets første temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 9. januar. Fullsatt hus tyder på at vi hadde truffet riktig bra med dagens temaer. Senior- og boligøkonomi var hovedtemaene, men vi valgte å innlede møtet med en hyperaktuell sak.

Vi leser om køer på Sykehuset på Kalnes med folk som hadde vært ute på glattisen og pådratt seg ben og armbrudd. For sent for disse denne gang, men det går an å tenke preventivt. Mads Femtehjell fra Isfritt i Fredrikstad presenterte deres unike, sklisikre varmematter for inngangspartier og trapper. De selges som varmt hvetebrød – vinteren er fortsatt lang!

 

 

 

Generalsekretær Knut Christian Høvik i SENIOR NORGE innledet sitt foredrag om seniorøkonomi ved å redegjøre for foreningens rolle:

  • Bekjempe alle former for diskriminering av de eldre som ensartet gruppe
  • Synliggjøre de eldre som verdifull ressurs i samfunnet
  • Kjempe for at alle skal oppleve en verdig og trygg alderdom

 

I statsbudsjettene blir de eldre gjerne en salderingspost. De får det som er igjen etter at alle de andre har fått sitt. Et område som er kritisk for de eldre er alt som gjelder pensjon.

SENIOR NORGE krever at dagens pensjonsmodell justeres slik at pensjonistene beholder sin kjøpekraft, at den årlige underreguleringen av pensjonstilleggene avvikles, at avkortningen av grunnpensjon for ektefeller/samboere fjernes og at minstepensjonene får styrket sin økonomi.

Judith-Karin Adolfsen fra BN bank informerte om eksklusive tilbud banken kan tilby personer over 60 år. Det viktigste av disse er seniorlån. Dette gjør det mulig for pensjonister som har opparbeidet egenkapital i egne boliger, å opprettholde sin levestandard og fortsatt ha et aktivt og meningsfullt liv.

De som velger å oppta seniorlån, kan ta ut alt som engangsbeløp, eller i månedlige rater eller en kombinasjon av de to muligheter. Det betales ikke avdrag. Rentene som påløper, legges til lånet. Alt gjøres opp når boligen en gang avhendes. Banken får sikkerhet i låntagers eiendom og bærer for øvrig praktisk talt all risiko! Muligheten til å ta opp seniorlån, har etter hvert blitt bedre kjent, og låneformen øker!

Det er ikke lenger slik at man på død og liv skal være gjeldfri når man blir pensjonist. Har man oppspart egenkapital kan denne frigjøres og legge grunnlag for en lettere økonomisk tilværelse!

Møtet ble avsluttet med diktlesning ved Øistein Darum og konsert ved vårt «husorkester», Floaguttane.

Ole Haabet
Ole Haabet

Neste temamøte, den 6. februar, blir også på Gleng, og det blir spennende:

«Fylkeskommunen Viken – hvorfor og hvordan?» v/fylkesordfører Ole Haabeth.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter