SENIORAVISA – All time high!

I oktober måned brøt vi en ny barriere! SENIORAVISA passerte for første gang 6000 besøk for en enkelt måned. Den nye månedsrekorden er på formidable 6.293 besøk. Vi når neppe 60.000 besøk i år, men vi skal slå fjorårsrekorden på 54.252 besøk med god margin!

Vi hadde ikke så store ambisjoner da vi etablerte vår hjemmeside i april 2015. Vi så for oss at den skulle tjene som en oppslagsmulighet om man ville vite noe om vår forening. Vi fant imidlertid fort ut at vi skulle kunne bruke hjemmesiden som medlemsavis. Det fungerte bra og besøkstallene viste at det var interesse for vårt nye produkt.

Vi forsto at vi hadde etablert en unik mulighet til å få ut informasjon om vår virksomhet og våre mål til riktig mange. En av våre viktigste utfordring ligger i å kunne kommunisere og holde kontakt med medlemmer over hele Østfold fylke. Samtidig ville vi nå fram til folk flest i Østfold.

Beslutningen om å drive en ukeavis med basis i vår hjemmeside var ikke vanskelig, heller ikke var den beheftet med noen risiko av betydning. Vi definerte Østfold som målområde og medlemmer av vår forening og andre seniorer og interessert som målgrupper. Vi definerte i våre mål for SENIORAVISA at den skulle bli et felles forum for våre målgrupper.

SENIORAVISA gis ut hver mandag og er tilgjengelig for våre lesere fra kl. 0900. Således greier vi å produsere aktuelt stoff med 8 nye innlegg hver uke. Vi kjenner ikke til noen foreningsavis som slår oss på aktualitet eller frekvens!

Vi når meget lenger ut over vår egen medlemsmasse enn vi hadde våget å håpe på. Hvis vi antar at vår 450 medlemmer som er på nett, gjorde 5 besøk til SENIORAVISA i oktober måned, dvs. 2250 besøk, så er det tilbake 3.989 besøk som er gjort av folk som ikke er medlemmer hos oss.

Vår suksess avhenger av om vi greier å produsere interessant stoff av god kvalitet og at våre lesere kjenner til SENIORAVISA og hva den inneholder. Hver mandag morgen før kl. 0900 sender vi pr. e-post ut en oversikt over hva ukens utgave av SENIORAVISA inneholder til ca. 750 medlemmer og interne kontakter. Hvert av ukens innlegg i SENIORAVISA blir delt en for en på Facebook.

Vi driver avisen vår med en meget liten redaksjon, nettsideredaktør er Arne Vestergaard Larsen og undertegnede er forfatter av de fleste av innleggene. Vi får infotips av flere av våre medlemmer og vi har stadig flere gjesteskribenter som leverer innlegg til oss, hittil 30 i alt. Det gjør at vi greier å fylle avisen med de nevnte 8 innlegg hver mandag.

Vi gleder oss over våre fremganger så langt og setter oss nye mål. Vi ser for oss muligheten til å etablere en egen legespalte, en spalte for “Siste fra eldrerådene”, en spalte for leserinnlegg en spalte for dataspørsmål, en spalte for Ukebrev fra SENIOR NORGE m.m. Det kan ta tid før vi har alt dette på plass, men vi arbeider med saken. Dere vil se etter hvert hva vi får til!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter