Seniorlunsj i Fredrikstad

Det er vel kjent at mange eldre har behov for sosial kontakt. Det å treffe og være sammen med andre er av stor betydning. Det er mange enslige eldre som føler de er ensomme med liten eller ingen bekjentskapskrets.

Det er disse behov kirkens omsorgstjeneste i Fredrikstad ønsker å imøtekomme ved sine lunsjmøter for oss litt voksne – seniorer. Tiltaket er relativt nytt. Forrige uke deltok vi i det tredje møtet som ble arrangert i Menighetssalen i Glemmen kirke.

Gard Nyquist er primus motor og leder for møtene.

På de møtene vi har vært med på, har det vært vel 20 – 25 deltagere, alle i godt voksen alder. Vi vil tro at de fleste er 70+. Majoriteten av disse er kvinner, men vi tror ingen av herrene føler seg utenfor av den grunn.

Det sosiale aspektet og fellesskap synes å være det aller viktigste. Vi vil tro de fleste møtedeltagerne er kjente fra før, fordi de er født og oppvokst i Fredrikstad, fordi de kan være tidligere kollegaer eller fordi de er naboer eller bekjente på annen måte. Om det skulle være noen «nye» er det ingen ting som tyder på at det er vanskelig for noen å få kontakt.

Møtene har begynt med en enkel lunsjbeverting. I de kirkelige omgivelser passer det fint med å synge bordverset før maten. Under møtene er det anledning for de som måtte ønske det, å lese dikt eller komme med andre innlegg. Møtelokalet er ikke stort og man skulle egentlig kunne greie seg vel uten høyttaler, men svake damestemmer og tilhørere med ører som ikke lenger er helt på topp, gjør at ikke alt som blir sagt, blir oppfattet. Noe å tenke på?

Kirkens kantor akkompagnerte på piano til allsang. Denne gangen sang vi «Det må være Fredrikstad», «Vennskapsvise» og Ânglamarken.

Gard Nyquist gir uttrykk for at han er fornøyd med oppmøtet, men har samtidig et ønske om at de også har noe å tilby de som ikke er mobile nok til å komme. Han anmoder møtedeltagerne om å si fra om de kjenner slike. Kontakt kan formidles gjennom diakonmedarbeider.  Kirkens omsorgstjeneste kan tilby besøk i hjemmet etter ønske og behov.

Gard Nyquist anmoder møtedeltagerne om å gjøre tilbudet om seniorlunsj kjent, hvilket vi herved bidrar til. Møteplan for våren 2019 ser slik ut:

  1. januar, 14. februar, 14. mars, 11. april, og 9. mai. Sted: Menighetssalen i Glemmen kirke kl 11 – 13

Og da er det bare å møte opp!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter